بهسازی لرزه ای پایه پل های بتن آرمه با FRP :دانلود پایان نامه عمران

پایان نامه  

پایان نامه ارشد: رشته عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

بهسازی لرزه ای پایه پل های بتن آرمه با FRP

تکه هایی از متن :

3-5-1- روش بدست آوردن کرانه ی پایین مقاومت مصالح و مقاومت مورد انتظار مصالح در طراحی

  • برای بدست آوردن مقاومت اعضای کنترل شونده توسط نیرو باید از مشخصات کرانه ی پایین مقاومت مصالح (QCL) استفاده کرد. با توجه به اینکه می توان مشخصات کرانه ی پایین مقاومت مصالح را برابر مقادیر آورده شده در نقشه های اجرایی سازه در نظر گرفت، بنابراین برای بدست آوردن مقاومت اعضای کنترل شونده توسط نیرو می توان از Fy و  آورده شده در نقشه های اجرایی استفاده کرد. همچنین هنگامی که سازه ای از ابتدا بر اساس عملکرد طراحی می شود برای اعضای کنترل شونده توسط نیرو مقادیر Fy  و برابر مقادیر فرض شده در طراحی در نظر گرفته می شوند (کریمی کنزق، 1388).
  • برای بدست آوردن مقادیر اعضای کنترل شونده توسط تغییر شکل باید از مشخصات مقاومت مورد انتظار مصالح (QCE) استفاده کرد. با توجه به اینکه می توان مشخصات مقاومت مورد انتظار در بتن و میلگرد را برابر حاصلضرب مقادیر آورده شده در نقشه های اجرایی سازه در ضرایب آورده شده در جدول 3-9 و 3-10 در نظر گرفت، بنابراین برای بدست آوردن مقاومت اعضای کنترل شونده توسط تغییر شکل می توان از حاصلضرب Fy و آورده شده در نقشه های اجرایی در ضرایب آورده شده در این جدول استفاده کرد. همچنین هنگامی که سازه ای از ابتدا بر اساس عملکرد طراحی می شود برای اعضای کنترل شونده توسط تغییر شکل مقادیر Fy  و برابر مقادیر فرض شده در طراحی در ضرایب آورده شده در این جدول در نظر گرفته می شوند (ATC-40, 1996).

بر اساس FEMA-356 مقاومت فشاری مورد انتظار بتن و مقاومت تسلیم کششی مورد انتظار میلگرد با استفاده از جدول 3-9 بدست می آید.

 

جدول3-9: ضرایب تبدیل کرانه ی پایین مقاومت به مقاومت مورد انتظار

 

مشخصات مصالح

ضریب

مقاومت فشاری مشخصه ی بتن

5/1

تنش کششی و تسلیم میلگرد

25/1

تنش تسلیم دیگر مصالح فولادی بکار رفته جهت اتصال قطعات

5/1

(FEMA-356, 2000).

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود پایان نامه عمران:بهسازی لرزه ای پایه پل های بتن آرمه با FRP

Author: 92

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *