پایان نامه با کلمات کلیدی زمان چرخه، تحلیل پوششی، مدل DEA

نوامبر 30, 2018 0 By admin4
پایان نامه  

عملکرد توليد را تحت تاثير قرار دهد. در اين ارتباط، لازم است که مسيرهاي جايگزيني براي برخورد با عدم قطعيت‌ها وجود داشته باشد. مسيرهاي جايگزين بيشتر، سيستم را پيچيده‌تر مي‌کند. متعاقبا، زمان و هزينه‌ها افزايش خواهند يافت و کنترل‌هاي بيشتري براي اطمينان از يکنواختي و کيفيت محصول لازم است. سنجش کلي تعداد محصولاتي است که مسيرهاي جايگزين دارند و پراکندگي بين مسيرهاي استفاده شده بدون ايجاد هزينه‌هاي بالا در خروجي کارآيي.
انعطاف‌پذيري تحويل
تحويل به موقع مهم است. تحويل زودتر از موعد به طور قطع مي‌تواند سطح رضايت مشتريان را بهبود بخشد. توانايي انتقال تاريخ‌هاي تحويل برنامه‌ريزي شده به جلو به طوري که بتوان سفارش‌هاي عجله‌اي و مخصوص را برآورده کرد، به عنوان انعطاف‌پذيري تحويل تعريف شده است. اين مفهوم به صورت درصدي از زمان شناوري که از زمان‌هاي تحويلي کاهش پيدا کرده‌اند، تعريف مي‌شوند.
انعطاف‌پذيري اصلاح محصول68
يک مشتري ممکن است تقاضاي بعضي تغييرات را روي محصولات موجود داشته باشد مانند يک ابعاد جديد بدون تغيير در عملکرد اصلي محصول. براي يک طراحي محصول بهبود يافته بايد قابليت اصلاح را در نظر گرفت. ارضاي تقاضاي مشتري براي داشتن يک سطح سرويس بالا مهم است بنابراين انعطاف‌پذيري اصلاح محصول هم مهم است. اين شاخص به صورت تعداد و تنوع اصلاحاتي که مي‌توان روي محصولات بدون افزايش هزينه انجام داد اندازه‌گيري مي‌شود.
زمان: زمان مورد نياز براي انتقال اطلاعات جديد در طول زنجيره‌ي‌تأمين است. البته فقط زمان لازم براي انتقال اطلاعات نيست بلکه زمان لازم از لحظه‌اي است که طراح طراحي را تغيير مي‌دهد تا زماني که محصول به روش جديد شروع به توليد مي‌کند.
صحت
اين شاخص تطبيق طراحي‌هاي جديد را نسبت به محصولات توليد شده اندازه‌گيري مي‌کند. براي کمي‌سازي اين شاخص مي‌توان به سادگي درصد ضايعات محصولات توليد شده اشتباه را پس از اعمال شدن طراحي جديد اندازه گرفت.
عرضه کردن محصولات جديد
محصولات جديد براي تحريک کردن فروش يک شرکت خاص يا حتي کل بازار به طور پيوسته به بازار عرضه مي‌شوند. براي شرکتي که به صورت دوره‌اي محصولات جديد را به بازار عرضه مي‌کند، فارغ از اين که محصول واکنش خوبي را از بازار دريافت کند يا خير، درجه زيادي از ترقي وجود دارد. اين موضوع به شرکت براي شناخت عمومي و تبليغات کمک مي‌کند. بنابراين مي‌توان تعداد محصولات عرضه شده توسط يک شرکت خاص را در يک دوره مثلا ساليانه در نظر گرفت. اين شاخص را مي‌توان براي مقايسه دو زنجيره‌ي‌تأمين يا شرکت شناخته شده به کار برد.
استفاده جديد از تکنولوژي
جدا از طراحي محصولات جديد، بهبود در عملکرد محصول مي‌تواند مرز رقابتي شرکت را بهبود بخشد. اين موضوع شامل استفاده از تکنولوژي جديد و حتي يک روش جديد در مديريت است. ممکن است برقرار کردن ارتباط بين عملکرد و نوآوري آسان نباشد. نوآوري فقط مربوط به محصولات فيزيکي نيست، روش‌هاي مديريتي جديد يا استراتژي‌هاي جديد هم به عنوان نوآوري مي‌توانند به بهبود عملکرد کمک کنند. اندازه‌گيري مستقيم تاثير تکنولوژي جديد مشکل است، اما افزايش عملکرد را مي‌توان مستقيما اندازه گرفت. تاثير تکنولوژي درصد کاهش يافته در زمان مورد نياز براي توليد محصول مشابه است.
2.1.4.2 شاخص‌هاي تحقيق گوناسکاران و همکاران
گوناسکاران و همکاران (2004) شاخص‌هاي عملکرد زنجيره‌ي‌تأمين را در چهار دسته از فعاليت‌هاي (فرآيندها) زنجيره‌ي‌تأمين شامل (1) برنامه‌ريزي، (2) منبع، (3) ساخت/مونتاژ و (4) تحويل/مشتري بررسي کرده‌اند. در اين تحقيق با ارسال 150 پرسش‌نامه به شرکت‌هاي مختلف و بررسي پاسخ‌هاي آن‌ها درجه اهميت هر شاخص نيز محاسبه شده است. نتايج اين تحقيق در جدول (2-2) ارائه شده است.
تعاريف برخي از شاخص‌هاي اشاره شده در جدول (2-2) به اين صورت است:
زمان تدارک سفارش
زمان کل چرخه سفارش، زمان چرخه سفارش تا تحويل، که به صورت زمان بين دريافت سفارش مشتري تا تحويل کالاهاي تمام شده به مشتري تعريف مي‌شود. کاهش در زمان چرخه سفارش باعث کاهش در مدت زمان پاسخگويي زنجيره‌ي‌تأمين مي‌شود که خود شاخص کارآييي مهمي است و منبع مزيت رقابتي است.
جدول 2 – 2 : دسته‌بندي شاخص‌هاي تحقيق گوناسکاران
شاخص‌هاي مربوط به برنامه‌ريزي استراتژيک
سطح مشترياني که ارزش محصول را درک کرده‌اند
واريانس در مقابل بودجه
زمان تدارک سفارش
هزينه پردازش اطلاعات
سود خالص در مقابل نسبت بهره‌وري
زمان چرخه کل
زمان جريان نقدي کامل
سطح انرژي مصرفي
شاخص‌هاي مربوط به برنامه‌ريزي سفارشات
زمان جستجوي مشتريان
زمان چرخه توسعه محصول
دقت پيش‌بيني
زمان چرخه فرآيند برنامه‌ريزي
روش‌هاي ورود سفارش
بهره‌وري نيروي انساني
شاخص‌هاي مربوط به تأمين‌کنندگان
عملکرد تحويل تأمين‌کننده
زمان تدارک تأمين‌کننده در مقابل نرم صنعت
قيمت‌گذاري تأمين‌کننده در مقابل بازار
عملکرد زمان چرخه سفارش خريد
عملکرد روش جريان نقدي
روش‌هاي ثبت کردن‌هاي تأمين‌کننده
شاخص‌هاي مربوط به توليد
درصد توليد محصولات معيوب
هزينه به ازاي هر ساعت عمليات
بهره‌برداري از ظرفيت
دامنه‌ي محصولات و خدمات
استفاده از مقدار سفارش اقتصادي
شاخص‌هاي مربوط به عملکرد تحويل
کيفيت کالاهاي تحويلي
تحويل به موقع کالاها
انعطاف‌پذيري سيستم‌هاي تحويلي براي برآورده‌کردن نيازهاي مشتريان
اثربخشي برنامه‌ي زمان‌بندي توزيع شرکت
اثربخشي روش‌هاي فاکتور تحويلي
تعداد تحويل‌هاي بدون نقص فاکتوردار
درصد تحويل‌هاي ضروري
غناي اطلاعاتي در تحويل‌هاي در حال انجام
درصد کالاهاي تمام‌شده‌ي در حال انتقال
عملکرد قابليت اطمينان تحويل
دامنه‌ي محصولات و خدمات
کارخانه‌اي که دامنه وسيعي از محصولات را توليد مي‌کند احتمالا محصولات جديد را کندتر از کارخانه‌اي که دامنه‌ي کمي از محصولات توليدي دارد، معرفي مي‌کند. کارخانه‌هايي که دامنه وسيعي از محصولات را توليد مي‌کنند احتمالا در نواحي ارزش افزوده به ازاي هر نفر، سرعت و قابليت اطمينان تحويل ضعيف‌تر عمل مي‌کنند. اين موضوع به روشني مشخص مي‌کند که دامنه محصولات بر روي عملکرد زنجيره‌ي‌تأمين اثر گذار است.
بهره‌برداري از ظرفيت69
نقشي که توسط شاخص ظرفيت در تعيين سطح فعاليت‌هاي يک زنجيره‌ي‌تأمين بازي مي‌شود تقريبا مهم است. بهره‌برداري از ظرفيت به طور مستقيم بر روي سرعت پاسخ‌گويي به تقاضاي مشتريان به صورت برخورد آن بر انعطاف‌پذيري، زمان تدارک و قابليت تحويل تاثير گذار است.
تعداد فاکتورهاي بدون نقص
يک فاکتور نشان‌دهنده تاريخ، زمان و شرايط تحويلي کالاها است. با مقايسه فاکتورها و توافق‌نامه‌هاي از پيش تعيين شده مي‌توان تعيين کرد که آيا يک تحويل خوب و کامل صورت گرفته است يا نه و يا نواحي مورد اختلاف قابل شناسايي است و امکان بهبود وجود دارد.
انعطاف‌پذيري سيستم‌هاي تحويلي براي برآورده کردن نيازهاي مشتريان: اين شاخص به انعطاف‌پذيري در برآورده کردن تقاضاهاي خاص مشتريان براي تحويل در مکان و نوع تحويل و نوع بسته‌بندي توافق‌شده اشاره دارد. اين نوع انعطاف‌پذيري مي‌تواند در تصميم مشتريان در انتخاب محل سفارشات تاثيرگذار باشد و بنابراين مي‌تواند به عنوان موضوعي مهم براي به دام انداختن و نگه داشتن مشتريان مورد استفاده قرار گيرد.
زمان جستجوي مشتريان70
زمان جستجوي مشتري مربوط به زماني است که يک شرکت براي پاسخ به جستجوي مشتري با اطلاعات مورد نياز صرف مي‌کند. تحقيق کردن مشتريان در مورد شرايط سفارش، مشکلات احتمالي در موجودي در دسترس و تحويل موضوعي غيرعادي نيست. جوابي سريع و دقيق به اين درخواست‌ها براي راضي نگه داشتن مشتريان مهم است.
هزينه پردازش اطلاعات
اين معيار شامل هزينه‌هايي از قبيل هزينه‌هاي مرتبط با ورود سفارش، پيگيري و به روز کردن سفارش، تخفيف‌ها و صدور صورت حساب است. نقش فناوري اطلاعات از امکاني کلي براي جستجوي مديران در پايگاه‌هاي داده، به يک کنترل کننده پيشرفته فرآيند تبديل شده است که مي‌تواند فعاليت‌ها را پايش کرده و مسير مناسب براي اطلاعات را تعيين کند. فناوري اطلاعات مدرن، با استفاده از قدرت خود در فراهم آوردن اطلاعات دقيق، زمان‌بندي شده و مطمئن، باعث يکپارچگي بهتر زنجيره‌هاي تأمين مدرن شده است.
فصل سوم:
روش تحقیق
1.3 مدل چارنز، کوپر و رودز
بنا بر تعاریف مدل DEA، هر زنجیره‌ی‌تأمین به عنوان یک DMU یا واحد تصمیم‌گیری در نظر گرفته می‌شود. فرض کنید n واحد تصمیم‌گیری وجود دارد و هر واحد تصمیم‌گیری s ورودی و m خروجی داشته باشد. شکل (3-1).
شکل 3- 1 : واحد تصمیم‌گیری با s ورودی و m خروجی
مدل CCR یک مدل بر پایه برنامه‌ریزی خطی است که توسط چارنز71 و همکاران (1978) ارائه شده است. در مدل CCR عملکرد یک واحد ارزیابی شده به صورت نسبت خروجی وزن‌دار به ورودی وزن‌دار محاسبه می‌شود به این شرط که این نسبت برای همه‌ی واحدها بیشتر از یک نباشد. این موضوع به صورت ریاضی در روابط زیر نشان داده می‌شود:
(3-1)
در اینجا واحد تحت ارزیابی است و n تعداد واحدهای تصمیم‌گیری است. و در رابطه (3-1) نشان‌دهنده خروجی‌ها و ورودی‌های مثبت واحد تصمیم‌گیری jام هستند و m و s تعداد خروجی‌ها و ورودی‌های هر واحد تصمیم‌گیری است. و در رابطه (3-1) نشان‌دهنده بردار ضرایب و هستند و اندیس 0 مشخص کننده واحد تصمیم‌گیری مورد ارزیابی است.
مدل (3-1) معادل مساله برنامه‌ریزی خطی زیر است:
(3-2)
از رابطه (3-2) دیده می‌شود که ماهیت مدل CCR این است که واحد تصمیم‌گیری تحت ارزیابی تلاش می‌کند که بردار وزن‌های مربوط به خود را برای حداکثر سازی خروجی وزن‌دار خود بیابد به طوری که ورودی وزن‌دار آن مساوی یک باشد و برای تمامی واحدهای تصمیم‌گیری خروجی وزن‌دار بیشتر از ورودی وزن‌دار نباشد. به عبارت دیگر هر واحد تصمیم‌گیری بردار وزن‌های مورد علاقه خود را جستجو می‌کند.
2.3 مدل تحلیل پوششی داده‌های فازی
1.2.3 سیستم‌های خطی فازی
یک مجموعه فازی A که بر روی یک فضای n بعدی تعریف شده است، یک بردار فازی n بعدی نامیده می‌شود و به صورت نشان داده می‌شود. برای سادگی در این پایان‌نامه بردار فازی مثلثی متقارن در نظر گرفته می‌شود که عنصر در آن به صورت تابع عضویت مثلثی متقارن زیر در نظر گرفته می‌شود:
(3-3)
و تابع عضویت مجموعه A به صورت زیر تعریف می‌شود:
(3-4)
که در آن و مرکز و گسترش از طرفین است و. مجموعه A می‌تواند به سادگی و توسط بردار مرکز و بردار گسترش از طرفین خود به صورت نشان داده شود که در آن و.
با داشتن بردار فازی مثلثی متقارن، با توجه به اصل توسعه سیستم خطی فازی می‌تواند به صورت متغیرهای فازی مثلثی متقارن زیر نمایش داده شود:
(3-5)
که در آن.
تحلیل پوششی داده‌های فازی بر پایه‌ی مدل چارنز، کوپر و رودز
با در نظر گرفتن داده‌های ورودی و خروجی فازی، مدل CCR رابطه (3-2) می‌تواند به مدل DEA فازی زیر توسعه یابد (گو72 و تاناکا73، 2001).
(3-6)
تفاوت های موجود میان DEA سنتی و DEA فازی:
که در آن و بردار s بعدی ورودی فازی و بردار m بعدی خروجی فازی واحد تصمیم‌گیری jام هستند که جایگزین مقادیر قطعی بردارهای ورودی و خروجی در رابطه (3-2) شده‌اند. به علاوه، عبارت‌های “تقریبا مساوی”، “تقریبا بزرگتر از” و “بیشینه‌سازی یک عدد فازی” در رابطه (3-6) معرفی شده‌اند که جایگزین عبارت‌های “مساوی”، “بزرگتر از” و “بیشینه‌سازی یک خروجی قطعی” در رابطه (3-2) شده‌اند. به علاوه، عدد یک