بایگانی دسته: دسته‌بندی نشده

خواص مکانیکی و جمع شدگی بتن سبک حاوی ذرات نانوسیلیس:دانلود پایان نامه ارشد

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

بررسی آزمایشگاهی خواص مکانیکی و جمع شدگی بتن سبک حاوی ذرات نانوسیلیس

تکه هایی از متن :

2-12. روان كننده ها و فوق روان كننده ها:

اين افزودني ها به سه منظور بكار مي روند: 1- رسيدن به مقاومتي بالاتر، نسبت به بتن بدون افزودني، با كاهش نسبت آب به سيمان و يك كارآيي ثابت. 2- رسيدن به يك كارآيي مشخص با كاهش سيمان مصرفي و نتيجتاً كاهش حرارت هيدراتاسيون در توده بتن. 3- افزايش كارآيي و بنابراين سادگي بتن ريزي در قالب هاي با آرماتور انبوه و موقعيت هاي غير قابل دسترسي. افزودني هاي روان كننده با ايجاد پراكندگي سيمان در مخلوط بتن، ضمن ايجاد سطوح بيشتر در تماس با آب، باعث هيدراتاسيون بهتر سيمان مي شوند و به اين دليل در دراز مدت مقاومت اين بتن از بتني كه با همين نسبت آب به سيمان و بدون افزودني ساخته مي شود، بيشترخواهد بود. روان كننده هاي قوي عموماً تأثير چشمگيري روي گيرش بتن ندارند، مگر در مواردي كه C3A سيمان كم باشد و در اين حالت كمي تأخير در گيرش سيمان ايجاد مي شود. در دراز مدت نيز خواص ديگر بتن بطور محسوسي تحت تأثير اين نوع افزودني قرار نمي گيرد[24].

 

2-13. نقش پودر سنگ در بهبود خواص بتن سبك با مقاومت بالا

وجود پودر سنگ در بتن سبك علاوه بر اينكه از نظر ظاهري، بتني عاري از خلل و فرج مي دهد؛ در بالا رفتن ساير خواص مكانيكي بتن سبك، اثر بسيار مطلوبي دارد. طبق نتايج تحقيقات پودر سنگ به دليل كاهش خلل و فرج داخلي بتن، مقاومت خمشي بتن ليكا را در حدود 40 درصد درمقايسه با بتن ليكاي بدون پودر سنگ افزايش ميدهد[19]. همچنين بر اساس تحقيقات استفاده از 15 درصد پودر سنگ آهك در بتن، دوام بتن در برابر حمله شيميايي يون سولفات كه از جمله عوامل مخرب جسم بتن است را افزايش مي دهد[30]. گران بودن قيمت سيمان در جهان، باعث افزايش قيمت تمام شده بتن مي شود، از اين رو استفاده از موادي كه ارزانتر از سيمان باشند و در صورت جايگزيني به جاي سيمان خواص مناسبي داشته باشند، رونق زيادي پيدا كرده است. يكي از اين مواد افزودني كه تحقيقات بر روي آن تقريباً از 15 سال قبل شروع شده است، پودر سنگ آهك است. استفاده از اين مصالح به دليل در دسترس بودن زياد هر روز بيشتر مي شود، به طوري كه استاندارد EN 197-1  اروپا در سال 2000 دو نوع سيمان پرتلند سنگ آهكي كه يكي شامل 6-21% سنگ آهك (type II/A-L) و ديگري حاوي    21-35% سنگ آهك (type II/B-L) است را وارد استاندارد سيمان اروپا كرده است[51]. در ايران نيز به خاطر وجود سنگبريهاي فراوان و با توجه به اينكه پودر سنگ آهك جزء ضايعات سنگبريهاست، استفاده از اين مصالح در ساخت بتن بسيار مفيد به نظر مي رسد؛ زيرا در صورت استفاده مناسب از آن، علاوه بر كاهش آلودگي محيط زيست مي توان قيمت تمام شده بتن را نيز كاهش داد.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :بررسی آزمایشگاهی خواص مکانیکی و جمع شدگی بتن سبک حاوی ذرات نانوسیلیس

بررسی جمع شدگی بتن سبک حاوی ذرات نانوسیلیس:پایان نامه عمران

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

بررسی آزمایشگاهی خواص مکانیکی و جمع شدگی بتن سبک حاوی ذرات نانوسیلیس

تکه هایی از متن :

2-11-3. تأثير پوزولانها بر مقاومت فشاري بتن

بر اساس تحقیقات و آزمایشات انجام گرفته شده پوزولانها در آزمایشات فشاری دارای رفتار یکسانی  می باشند بطوریکه با اضافه کردن مقداری مشخص از هر پوزولان در مخلوط، حداکثر مقاومت فشاری بدست می آید و بعد از آن با افزایش درصد پوزولان در مخلوط، مقدار مقاومت افت می کند[44]. بطور مثال آزمایشات انجام شده بر روی نوعی پومیس نشان داد که شاخص فعالیت مقاومت  برای اختلاطهای شامل10 درصد، 20 درصد و 30 درصد جایگزین سیمان بیشتر از 75 درصد می باشد و این امر ملزومات مورد نظر آیین نامه ASTM را شامل می شود و مناسب تشخیص داده می شود. ولی برای درصدهای بالاتر جایگزینی این شاخص کمتر از 75 درصد است و پیشنهاد نمی گردد و مناسبترین درصد جایگزینی را 20 درصد اعلام میکند[45].  تحقیقات نشان می دهند که پوزولانها با ایجاد تأخیر در زمان گیرش، گرمای هیدراسیون واکنشهای سیمان را کاهش می دهند[26]. نتایج بدست آمده از فعالیت پوزولانی پوزولانهای طبیعی، نشان می دهد که مقاومت فشاری نمونه های ساخته شده از این پوزولانها مستقیماً متناسب با افزایش نسبت سیلیس و نسبت معکوس با   Fe2O3دارد و افزایش نسبت K2O  و MgO فعالیت پوزولانی راکاهش می دهند و مهمترین اجزاء پوزولان سیلیس است و آن می تواند سهمی در فعالیت پوزولانی در شکل بلوری و غیر بلوری فراهم کند[46].

2-11-4. سيمان پرتلند پوزولاني

مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به منظور استفاده از پوزولان در سيمان و بتن، دو استاندارد 3433 [27] با عنوان «ويژگيهاي سيمان پرتلند پوزولاني» و 3432 [28] با عنوان «ويژگيهاي پوزولانهاي طبيعي» را تصويب كرده است.

استاندارد 3433 مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران، سيمان پرتلند پوزولاني را اينگونه بيان     مي كند: «سيمان پرتلند پوزولاني، مخلوطي است از حداكثر 15 درصد پوزولان طبيعي و دست كم 85 درصد كلينكر با سيمان پرتلند با نرمي مشخص كه در مجاورت آب به صورت جسم چسبنده اي در كارهاي ساختماني مصرف مي شود».

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :بررسی آزمایشگاهی خواص مکانیکی و جمع شدگی بتن سبک حاوی ذرات نانوسیلیس

تبیین آزمایشگاهی خواص مکانیکی و جمع شدگی بتن سبک حاوی ذرات نانوسیلیس:پایان نامه ارشد

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

بررسی آزمایشگاهی خواص مکانیکی و جمع شدگی بتن سبک حاوی ذرات نانوسیلیس

تکه هایی از متن :

2-11. پوزولانها

2-11-1. تعريف پوزولانها

مشخصات آيين نامهASTMC 618 مواد پوزولاني را چنين توصيف مي نمايد: «يك ماده سيليسي يا سيليسي آلوميناتي كه به خودي خود ارزش سيماني شدن ندارد، اما بصورت پودر شده و در مجاورت رطوبت و در دماي معمولي با هيدروكسيد كلسيم واكنش شيميايي داشته و تركيباتي را كه داراي خواص سيماني شدن مي باشند، بوجود مي آورد[20]».

2-11-2. انگيزه مصرف پوزولانها

آب دريا به عنوان آب حاوي املاح گوناگون، باعث پوكي و در نتيجه كاهش مقاومت سيمان و بتن حاصل از آن مي گردد. سازه هاي در مجاورت آب دريا معمولاً خيلي زودتر از زمان پيش بيني شده فرسوده گرديده و متلاشي مي شوند. براي بالا بردن مقاومت بتن در چنين شرايطي راههاي گوناگوني پيشنهاد گرديده است. يكي از اين راهها استفاده از سيمان تيپ 5 و يا سيمان تيپ 2 به اضافه افزودنيهاست. پوزولان قابليت اين را دارد كه بصورت مستقيم با سيمان يا بتن مخلوط گردد. اين عمل باعث ارزان شدن بتن مصرفي با همان كيفيت اوليه مي شود در نتيجه سبب پايين آوردن مصرف سيمان پرتلند مي گردد كه از نظر اقتصادي به صرفه مي باشد، يعني اينكه مي توان بخشي از مقدار سيمان پرتلند مورد نياز بتن را با پوزولان جايگزين كرده و در نهايت به نتيجه دلخواه رسيد[24].

انگيزه هاي مصرف پوزولانها شامل بهبود كيفيت خمير سيمان (شامل كاهش نفوذپذيري، كاهش آسيب پذيري به دليل تركيب شدن با هيدروكسيد كلسيم حاصل از واكنش آبگيري سيمان و كاهش گرمازايي جسم چسبنده)، افزايش حجم توليد سيمان بدون كاهش كيفيت بلكه با ارتقاء آن، كاهش مصرف انرژي و در نتيجه كمك به كاهش آلودگي هوا و كمك به حفظ محيط زيست مي باشد[25]. امروزه گسترش مصرف پوزولانها در صنعت سيمان، كمك به توسعه پايدار به طور اعم وگامي به سوي صنعت سيمان پايدار به طور اخص، تلقي مي شود.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :بررسی آزمایشگاهی خواص مکانیکی و جمع شدگی بتن سبک حاوی ذرات نانوسیلیس

خواص مکانیکی و جمع شدگی بتن سبک حاوی ذرات نانوسیلیس:دانلود پایان نامه

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

بررسی آزمایشگاهی خواص مکانیکی و جمع شدگی بتن سبک حاوی ذرات نانوسیلیس

تکه هایی از متن :

2-10. جنبه هاي اقتصادي بتن سبك

مزيت مهم كاهش وزن ساختمان؛ افزايش مقاومت اعضاي برشي در برابر زلزله است، زيرا نيروهاي    لرزه اي عمدتاً تابع مستقيم وزن مرده ساختمان است. در بسياري از موارد عليرغم اينكه بتن سبك گرانتر از بتن معمولي است اما قيمت ساختمان ساخته شده با آن كمتر از حالت استفاده از بتن معمولي مي شود. امتيازهاي استفاده از بتن سبك را مي توان به دو دسته كلي تقسيم بندي كرد: 1) خواص عايق بندي بالاتر نسبت به بتن معمولي از جمله عايق بندي حرارتي و مقاومت در برابر آتش و يخ زدگي.            2) بار مرده كمتر.

به عنوان مثال چنانچه چگالي متوسط فوم بتن مصرفي در ساختمان را 1000 كيلوگرم برمتر مكعب و چگالي بتن معمولي را 2400 كيلوگرم بر متر مكعب فرض نماييم و 60 درصد سازه به جاي بتن معمولي از بتن كفي باشد و وزن ساختمان با بتن معمولي W تن در نظر گرفته شود، وزن ساختمان با بتن كفي برابر خواهد بود با 65 درصد W، يا به عبارتي كاهش 35 درصدي در وزن ساختمان وجود خواهد داشت و بدين ترتيب سهم بار زلزله ناشي از بار مرده ساختمان نيز به نصف كاهش مي يابد. بديهي است كه كاهش بار مرده و همچنين بار جانبي زلزله در ساختمان باعث كاهش قابل ملاحظه اي در وزن اسكلت سازه، ابعاد فونداسيون و آرماتور مصرفي در فونداسيون مي گردد، بعلاوه زمان اجرا نيز بمراتب كوتاه تر بوده و بازگشت سرمايه سريعتر خواهد بود. مصرف كم مصالح در توليد بتن كفي و بكارگيري آن در ساخت بناها، باعث مي شود كه از منابع ملي كشور استفاده بهينه شود.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :بررسی آزمایشگاهی خواص مکانیکی و جمع شدگی بتن سبک حاوی ذرات نانوسیلیس

دانلود پایان نامه رشته عمران بررسی آزمایشگاهی خواص مکانیکی و جمع شدگی بتن سبک حاوی ذرات نانوسیلیس

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

بررسی آزمایشگاهی خواص مکانیکی و جمع شدگی بتن سبک حاوی ذرات نانوسیلیس

تکه هایی از متن :

2-9-1. مزاياي استفاده از بتن با مقاومت بالا

1-  كاهش ابعاد اعضاي باربر

2- كاهش نفوذپذيري

3- افزايش مقاومت سايشي بتن

4- افزايش مقاومت ضربه اي بتن

5- افزايش مقاومت در برابر يخ زدن و آب شدن متوالي

6- پايداري حجمي مطلوب

7- كاهش ترك خوردگي بتن

8- افزايش مقاومت در برابر آتش و حرارت

9- سرعت اجراي بيشتر

10- كاهش هزينه ساخت بتن

11- كاهش خزش و افت بتن

12- چسبندگي بهتر بتن با ميلگرد

13- افزايش مقاومت در برابر آب انداختن بتن

14- افزايش مقاومت در برابر پديده جداشدگي سنگدانه ها

15- افزايش مقاومت در برابر خستگي

16- با افزايش سطح مفيد، مقداري صرفه اقتصادي وجود دارد.

2-9-2. معايب استفاده از بتن با مقاومت بالا

1– ضعف خاصیت شکل پذیری بتن با مقاومت بالا

2- هر چند افزایش مقاومت فشاری بتن باعث بالاتر رفتن مقاومت کششی آن نیز می شود، ولی این مقاومت فزونی یافته نیز نمی تواند جایگزینی مطمئن برای آرماتور و یا دیگر تسلیح کننده های بتن شود. بویژه اگر این موضوع را در نظر بگیریم که نسبت مقاومت کششی به فشاری بتن های با مقاومت بالا در مقایسه با بتنهای معمولی تا حدود 50 درصد کاهش می یابد.

3- با افزایش مقاومت فشاری مشخصه بتن، معمولا میزان انحراف معیار مقاومت نمونه ها نیز بیشتر می شود و این موضوع فاصله مقاومت فشاری متوسطه لازم برای تهیه طرح اختلاط کارگاهی با مقاومت مشخصه طراحی را افزایش خواهد داد[23].

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :بررسی آزمایشگاهی خواص مکانیکی و جمع شدگی بتن سبک حاوی ذرات نانوسیلیس

دانلود پایان نامه ارشد عمران بررسی جمع شدگی بتن سبک حاوی ذرات نانوسیلیس

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

بررسی آزمایشگاهی خواص مکانیکی و جمع شدگی بتن سبک حاوی ذرات نانوسیلیس

تکه هایی از متن :

2-8-3. بتن پلى استايرنى

پلی استایرن یک ماده شیمیایی است که در سالهای اخیر به عنوان جایگزین همه یا بخشی از سنگدانه در بتن ذهن مهندسین عمران را به خود مشغول ساخته و در همین زمینه گزارش هایی ارائه و تحقیقاتی نیز انجام شده است.

 در ساخت بتن با پلی استایرن، دو نوع سبکدانه پلی استایرنی قابل استفاده است :

١- سبک دانه پلى استايرنى خام با سطح روغنى و کروى شکل

2- سبک دانه پلی استایرنی که از خرد کردن قطعات ساخته با پلی استایرن به دست آمده و دارای اشکال نامنظمی است.

از دو نوع سبک دانه پلى استايرنى فوق، نوع دوم مناسب تر است؛ زيرا داراى شکل هاى غير کروى بوده و ﺑﻬتر از نوع اول در همديگر چفت و بست مى شوند.

چگالی بتن سبک ساخته شده با پلی استایرن می تواند از حدود Kg/m3 300 تا Kg/m3 1600 متغیر باشد[20]. حد پائین این محدوده برای حالتی است که همه سنگدانه با پلی استایرن جایگزین و حد بالای آن هم برای حالتی است که درصدی از سنگ دانه با پلی استایرن جایگزین شود. در همین رابطه باید توجه شود که چون مقاومت فشاری بتن با چگالی آن نسبت مستقیم دارد، چنانچه درصد پلی استایرن زیاد باشد، به علت چگالی کم و بالتبع مقاومت پائین, نمی توان از آن برای ساخت قطعات باربر استفاده نمود و فقط قطعات جدا کننده و غیر باربر قابل استفاده می باشد.

2-8-3-1. مزایای بتن سبک پلی استایرنی عبارتند از:

١- بتن توليد شده با پلى استايرن داراى چگالى کمتر از بتن هاى ساخته شده با ديگر سنگدانه هاى بتن بوده و قاعدتاً وزن سازه و به تبع آن نيروى ناشى از زلزله که نسبت مستقيم با وزن سازه دارد کاهش    مى يابد. همچنين هزينه مصالح اعضاى سازه اى نيز که مقدار آن با کاهش مقدار وزن مرده سازه کم میشود تقليل مى يابد.

2- از نظر عایق حرارتی از دیگر انواع بتن سبک عایق تر است؛ زيرا پلی استایرن از دیگر موادی که به عنوان سبک دانه استفاده می شود، مقاومت حرارتی زیادتری دارد.

3- در گذشته به علت اینکه پلی استایرن در ایران تولید نمی شده و از خارج وارد می شد, قیمت این مصالح گران و از نظر اقتصادی به صرفه نبود. ولی امروزه به دلیل تولید آن در کشورمان قیمت آن ارزان و از لحاظ اقتصادی به صرفه است[14].

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :بررسی آزمایشگاهی خواص مکانیکی و جمع شدگی بتن سبک حاوی ذرات نانوسیلیس

پایان نامه ارشد رشته عمران خواص مکانیکی بتن سبک حاوی ذرات نانوسیلیس

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

بررسی آزمایشگاهی خواص مکانیکی و جمع شدگی بتن سبک حاوی ذرات نانوسیلیس

تکه هایی از متن :

2-8-3-2. معايب بتن سبک پلی استایرنی

متأسفانه اين نوع بتن هم از نظر اجرا و هم از نظر مشخصات فنى داراى معايبى است که عبارتند از:

1- اجرای سخت: اجرای بتن پلی استایرنی به چند دلیل مشکل و پردردسر است؛ اول اینکه چون دانه ها سبک هستند، در هوا پخش می شوند که از نظر آلودگی و مزاحمت در کار, دردسر ساز است. دوم اینکه چون دانه ها دارای بار الکتریکی می باشند، ملات به سطح دانه ها خوب نمی چسبد و سوم اینکه نمی توان این بتن را با روش های معمول کوبیده و ویبره نمود (دانه ها به علت سبکی به بالای مخلوط آمده و مخلوط ناهمگن می گردد و ساخت بتن همگن مشکل است. البته برای همگن کردن آن یکسری مواد افزودنی همگن کننده تولید و بکار گرفته شده که تا حدودی این مشکل را حل نموده است).

2- مقاومت کم در برابر آتش: بتن پلی استایرنی به علت ضعف پلی استایرن در مقابل آتش دارای مقاومت آتش سوزی پایین می باشد.

3- جمع شدگی و خزش بتن پلی استایرنی زیاد است، به طوری که معمولاً استانداردهای لازم را برآورده نمی کند. در این مورد نیز چنانچه از خاکستر بادی یا میکروسیلیس استفاده شود تا حدودی این خواص بهبود می یابد.

2-9. بتن با مقاومت بالا

در طي سال ها تعريف از بتن با مقاومت بالا به دليل افزايش مقاومت بتن مورد استفاده كارگاهي تغيير يافته است. بتن با مقاومت بالا بتني در نظر گرفته مي شود كه مقاومت آن به ميزان قابل توجهي از بتن هاي معمولي بيشتر باشد. استاندارد23  CSAA بتن با مقاومت بالا را بتني با مقاومت فشاري بالاتر از MPa70 تعريف مي كند[22]. به دليل ناآگاهي دست اندركاران بتن در مورد خواص بتن با مقاومت بالا استفاده از اين نوع بتن ها بسيار محدود است. بايد توجه كرد كه اجراي بتن با مقاومت بالا نياز به دانش و مهارت فني بالاتر نسبت به بتن هاي معمولي دارد. بايد سعي كرد با تربيت نيروي فني ماهر اجراي اين بتن را متداول ساخت و از خواص مطلوب آن بهره برد. با استفاده از مواد افزودني نظير پوزولانها، روان كننده ها و … مي توان به مقاومت دلخواه دست يافت.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :بررسی آزمایشگاهی خواص مکانیکی و جمع شدگی بتن سبک حاوی ذرات نانوسیلیس

دانلود پایان نامه عمران بررسی آزمایشگاهی خواص مکانیکی و جمع شدگی بتن سبک

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

بررسی آزمایشگاهی خواص مکانیکی و جمع شدگی بتن سبک حاوی ذرات نانوسیلیس

تکه هایی از متن :

2-8. انواع بتن سبك بر اساس مصالح مصرفی

2-8-1. بتن ليكا

بتن لیکا از مخلوط کردن دانه های لیکا با سیمان و آب به دست می آید. دوغاب سیمان عمل به هم چسباندن دانه ها به یکدیگر و ایجاد پیوستگی در دانه های لیکا را انجام مي دهد. افزایش ماسه , بافت بتن را پیوسته تر کرده و تخلخل آن را کاهش می دهد.  با این عمل حجم هوای بتن کاهش و استحکام ساختار بتن افزایش می یابد. این نوع بتن،  بتن نیمه سبک نامیده می شود. مصرف لیکا ضمن کاهش وزن فضایی بتن، هدايت حرارتي را نيز فوق العاده كاهش مي دهد. بتن لیکا با وزن فضایی بین 900 تا 1850 کیلوگرم بر متر مکعب دارای مقاومت بسیار عالی است. بطور نمونه بتن لیکایی که به صورت مکعب 15 × 15× 15 سانتیمتر با وزن فضایی 1500 کیلو گرم بر متر مکعب (وزن خشک) در مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن ایران تحت آزمایش مقاومت فشاری قرار گرفت، مقاومت 28 روزه به 208 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع بالغ گردید[40].

2-8-2. بتن سبک گازى

این بتن از طریق اختلاط و پخت مواد اولیه ای چون ماسه سیلیسی، آهک، سیمان، پودر آلومینیوم و آب تولید می شود  رنگ سفید , دارای وزن مخصوصی در حدود Kg/m3 600  و مقاومت فشاری 30 تا 35 کیلو گرم بر سانتی متر مربع می باشد. بتن سبک گازی، از مقاومت مناسبی در برابر آتش سوزی و انتقال حرارت و صوت برخوردار است. یکی دیگر از ویژگی های مهم بتن گازی مورد مصرف قرار گرفتن ضایعات آن به عنوان پوکه می باشد، در حالی که ضایعات زیاد آجر عملاً بدون مصرف می ماند. عایق بودن بتن سبک گازی در برابر گرما و سرما، علاوه بر صرفه جویی چشمگیر در فضای تأسیساتی و سطح حرارتی-برودتی، موجب کاهش در مصرف انرژی لازم برای سرمایش و گرمایش ساختمان در آینده خواهد شد[20].

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :بررسی آزمایشگاهی خواص مکانیکی و جمع شدگی بتن سبک حاوی ذرات نانوسیلیس

پایان نامه ارشد عمران تبیین آزمایشگاهی خواص مکانیکی

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

بررسی آزمایشگاهی خواص مکانیکی و جمع شدگی بتن سبک حاوی ذرات نانوسیلیس

تکه هایی از متن :

2-7-1-2. كاربرد پرليت

مصارف مهم پرليت منبسط شده عبارت است از تهيه بتن سبك وزن، پركنندگي، عايق حرارتي و صوتي، كشاورزي و به عنوان صافي و ساينده است.

پرليت را مي توان به نسبتهاي مختلف با سيمان مخلوط كرد و از آن قطعه هاي سبك وزن تهيه كرد. ملات پرليت از ملات سيمان سبكتر، هدايت گرمايي آن كم و جذب صداي آن بيشتر است. در رنگ سازي، پلاستيك، لاستيك و عايق بندي فضاي خالي ديوارهاي دو جداره بكار مي رود. صفحات پرليتي را به كمك پرليت و يك ماده چسباننده نظير گچ مي توان تهيه نمود. اين صفحات وزن كم دارند و به عنوان عايقهاي خوب حرارتي و صوتي بكار مي روند. صفحات جذب صدا از مخلوط پرليت و آزبست پرس شده تهيه مي گردد. در ضمن پرليت خام در صنايعي همچون سراميك، سانيره ها ، ساخت الكترود، تهيه سيمان، مواد منفجره، متالوژي، توليد زئوليت مصنوعي، فيلتر و صافي و ساخت فيبر شيشه اي كاربرد دارد[20].

2-7-1-3. منابع پرليت در كشور و جهان

ذخاير بزرگي از پرليت در شرق جاده ميانه-تبريز در ناحيه سفيد خانه (46 كيلومتري شمال شرقي ميانه) اطراف آبادي طارم (در غرب ميانه) كشف گرديده است. ميزان ذخيره معدن سفيد خانه در حدود 50 ميليون تن گزارش گرديده است. با اكتشافات انجام شده توسط اداره كل معادن و فلزات خراسان، ذخاير با ارزشي در اطراف بيرجند، فردوس و طبس كشف گرديده است. در ديگر نقاط ايران و از جمله در استان سيستان و بلوچستان و شهرهاي نائين و كاشان نيز ذخاير پرليت كشف شده است. ميزان پرليت مصرفي جهان در سال 1997، 8/1 تا 9/1 ميليون تن گزارش شده است. كشورهاي مهم توليد كننده پرليت عبارتند از: آمريكا، روسيه، يونان، ايتاليا، ژاپن و …[20]

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :بررسی آزمایشگاهی خواص مکانیکی و جمع شدگی بتن سبک حاوی ذرات نانوسیلیس

پایان نامه رشته عمران بررسی آزمایشگاهی خواص مکانیکی

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

بررسی آزمایشگاهی خواص مکانیکی و جمع شدگی بتن سبک حاوی ذرات نانوسیلیس

تکه هایی از متن :

2-6-2. پوکه معدنى

این سنگ به رنگ سفید مایل به زرد تا خاکستری روشن با منافذ باز و بسته نامنظم و سطح ظاهری ناصاف و گوشه دار است. پوکه معدنی در اثر انباشته شدن خاکسترهای آتشفشانی و آهسته سرد شدن آنها همراه با انبساط ناشی از حبابهای بوجود آمده توسط بخار و گازهای موجود در آن بوجود می آید. این سنگ در اطراف کوههای آتشفشانی و بخصوص در حوالی چشمه های آب معدنی دیده می شود. معادن آن بسیار غنی بوده و در بسیاری از نقاط ایران موجود است. در ایران می توان از پوکه های معدنی بستان آباد تبریز و ملارد و زینه (واقع در جاده هزار، از توابع آمل واقع در استان مازندران) نام برد.

وزن مخصوص پوکه کم و در حدود Kg/m3 7 و از لحاظ حرارتی از مقاومت بالایی برخوردار است. نقطه ذوب آن بالا (1342 درجه سانتی گراد) و تا حرارت 760 درجه سانتی گراد تغییر قابل ملاحظه ای در شکل و حجم آن ایجاد نمی شود[16].

2-6-2-1. موارد مصرف پوکه معدنی

1- جهت شیب بندی بامها و کف ساختمان (که سبب عایق شدن صوتی و حراتی سقف میشود)

2- تهیه بلوکهای سبک سقفی و دیواری، موزائیک سبک، برای قطعات سازه ای سبک و غیرسازه ای

3- به عنوان عایق حرارت رودخانه ها، گرمخانه ها و پوشش لوله های حرارتی

2-7. سبكدانه هاي مصنوعي توليد داخل كشور

2-71. پرليت

پرليت نوعي سنگ آتشفشاني با تركيب اسيدي تا حد واسط است كه در محيط آب و يا مرطوب تشكيل مي شود. پرليت داراي بافت شيشه اي است و به سبب همراه داشتن آب، اشكال كروي در آن ايجاد شده است. ميزان آب همراه با پرليت در حدود 2 تا 5 درصد است. بعضي از دانشمندان معتقدند پرليت از هيدراسيون اسبيدين عامل گرديده است و آب موجود در آن به صورت مولكولي و هيدروكسيل است. نسبت مقدار اين دو نوع آب در پرليت به ميزان فراواني اكسيد كلسيم و منيزيم بستگي دارد. پرليتها ناپايدارند و با گذشت زمان شروع به تبلور مي كنند و سپس خاصيت اصلي خود را از دست مي دهند. بيشتر پرليتهاي مرغوب به دوران سوم و چهارم زمين شناسي تعلق دارند[20].

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :بررسی آزمایشگاهی خواص مکانیکی و جمع شدگی بتن سبک حاوی ذرات نانوسیلیس