برچسب: پایان نامه مدیریت

اکتبر 16, 2018 Off By 92

اهمیت طراحی سبز (محیطی) زمانی اهمیت پیدا کرد که بویوکزکان[1] و سیفسی[2] (2012) نشان دادند که 80 درصد تاثیرات زیست…