نقش سرمایه های روانشناختی در پیش بینی سلامت روان وبهزیستی زنان شاغل در آموزش و پرورش شهر دهدشتنگارنده: طاهره عظیمیچکیدهسلامت روانی و بهزیستی از مباحث مهمی هستند که در رشد و بالندگی خانواده و جامعه مؤثر می‌باشند. از طرفی، سرمایههای روانشناختی، جنبه های مثبت زندگی آدمی را در بر می […]

۲- دومین عامل درونی، فلسفه شرکت است. زمانی که شرکتها به اهداف محیطی همانند دیگر اهداف شرکت اهمیت می‌دهند و مسائل محیطی را در فلسفه شرکت می‌گنجانند، بحث سبز بودن با استراتژی های شرکت گره می‌خورد و سپس آن را با فعالیتهای تاکتیکی‌اش در هم می‌آمیزد.۳- سومین عامل درونی، ایجاد […]

مفاهیم نوین کسب و کار توسعه بازار تعیین یک نمونه ۱-بازارها و شرکتهای عام ایده های هوشمندانه گروه مارکهای تجاری شرکای معتبر ۲-مارکها و دارایی های اجتماعی چالش های مصرف گرایی تغییر کاربرد بازاریابی برای سود آری ۳-تولیدات شخصی و عادات حمایت از شکل دهی به فرهنگ نوآوری تسهیم مسئولیت […]

برطبق گزارش دولت کوینزلند، بازاریابانی که استراتژی بازاریابی سبز را بکار می‌برند بایستی یا محصولاتی را توسعه دهند که نیازهای زیست‌‌محیطی مشتریان را برآورده سازند یا محصولات محیط‌زیست دوستانه‌ای را توسعه دارند که دارای اثر کمتری بر رقبا می‌باشند. این محصولات در ارائه، شامل محصولات ساخته شده از کالاهای بازیابی […]

شاید کسی تصور نمی‌کرد که روزی بازاریابی علاوه بر سودآوری و فروش، نگران سلامت مصرف کننده و جامعه نیز باشد. اما پویایی و رقابت شدید و افزایش نگرانی نسبت به محیط زیست و همچنین مقررات دولتی و افزایش آگاهی مصرف کنندگان، شرکتها را بر آن داشت که در سلامت جسمانی […]

نهضت مصرف کننده، روابط جامعه، بازاریابی سبز و تنوع (پراید و فیرل، ۱۹۹۵،ص۸۶).در این نوشتار سعی بر این است که بازاریابی سبز به عنوان یکی از ابعاد مسئولیت اجتماعی مورد بحث قرار گیرد.به نظر می‌رسد تمامی مصرف کنندگان چه فردی و چه صنعتی در مورد محیط زیست آگاهتر و علاقمندتر […]

۱-۲ تبیین موضوعبی شک عصر حاضر با وجود بیثباتی ها و تغییرات ناشناخته جهان، باعث گشته همواره تحولات دور از دسترس نباشد و سازمان ها و شرکت ها برای پاسخ به این بی ثباتی ها به سمت پارادایم های جدید و سرمایه گذاری های بسیار عظیم حرکت نموده و با […]

شکل ۲-۱۰- گرایش استراتژی سبز هونگ[۸۹] (۲۰۰۹)سون تانس مای و ووتی چات[۹۰](۲۰۰۱) در تحقیق خود تحت عنوان (پیش بینی قصد خرید سازگار با محیط زیست یا محصولات سبز در میان مصرف کنندگان تایلندی) به این نتیجه رسیدند که هنجار ذهنی نقش اصلی را در قصد خرید یک محصول سبز بازی میکند و […]

الف) فاکتورهای درونی: مجموعه‌ای از عوامل مؤثر در تولید کالا یا خدمات، مانند مواد اولیه، کیفیت و میزان دسترسی به آن، نیروی انسانی بدون مهارت و یا ماهر و آموزش‌دیده، بهر‌ه‌وری و خلاقیت و نوآوری نیروی انسانی، زیرساخت‌ها، مسائل تکنولوژیک، میزان سرمایه و دسترسی به آن، توانمندی‌ها و قابلیت‌های مدیریتی و […]

منابع مالی (F i R)عملکرد بازار (MAP )شدت رقابت (CMI)مزیت رقابتی (CAD)عملکرد مالی (FIP)پویایی بازار (MAD)شکل ۲-۶-مدل مفهومی : عناصر بازاریابی سبز در جذب مشتریان شرکت صنعتی رجهLeonidas C. Leonidou(2013)۲-۳۲-پیشینه تحقیق:تحقیقات انجام شده در داخل کشور:رمضانیان و همکاران ( ۱۳۸۹ ) در تحقیقی تحت بررسی تأثیر عناصر آمیخته بازاریابی سبز […]