برچسب: مذاهب

اکتبر 8, 2018 Off By 92

3-3-1-قرن قرن (به فتح قاف و سکون یا فتح راء) ، از نظر فقهی در اینکه عیب مزبور موجب خیاره…