برچسب: مدیریت

اکتبر 21, 2018 Off By 92

دانش ایده ها، فهم ها و درس های آموخته شده ما در طول زمان است. درس ها و ایده هایی…

اکتبر 21, 2018 Off By 92

از نظریه های دیگر درباره فرایند های CRM مدل سوئیفت می باشد. بر اساس این مدل چرخه فرایند سوئیفت شامل…

اکتبر 21, 2018 Off By 92

از این رو هتل ها نیز به عنوان ارائه دهندگان خدمات به دنبال گسترش و ارتقاء کیفیت ارتباطشان با مشتریان…