پاکستان ۶۶٫۵۶۸ قرقیزستان ۶۸٫۸۱۵ شاخص مرتبطاین نوع شاخصها، شاخصهایی هستند که تأثیر بسزایی در سلامت داشته و علاوه بر اثر کوتاه مدت در بلندمدت جامعه را بسوی زوال و نابودی خواهند کشید؛ که این دسته اطلاعات به سه زیر بخش ذیل تقسیم شده است:نرخ طلاق در کشورهای تحت بررسیمیزان بیکاری […]

۱-۵- روش کارالف- نوع روش تحقیق:این تحقیق یک تحقیق نظری است که به صورت کتابخانه ای با مطالعه و بررسی دقیق منابع معتبر فقهی از منظر مذاهب خمسه است.ب- روش گردآوری اطلاعات ( میدانی ، کتابخانه ای و غیره )این تحقیق یک تحقیق نظری است که به صورت کتابخانه ای […]

«حکم یا تکلیف» که از جانب خداوند تشریع مى‏شود. «متعلق تکلیف» که فعل و کار مکلّف است، زیرا چنانکه گذشت تکلیف به افعال مکلّفین تعلّق مى‏گیرد، به عبارت دیگر عمل مکلّف است که متّصف به وجوب، حرمت و … مى‏شود. «موضوع» و آن، چیزى است که فعل مکلّف به آن […]

ت- تأثیر برنامه و ساخت نظام آموزشی در فرایند تدریس ساخت نظام آموزشى هر جامعه، اعم از نگرش‌ها، باورها، برنامه‌ها و آیین نامه‌ها، مى‌تواند روش تدریس معلم را تحت‌تأثیر قرار دهد. آئین‌نامه‌هاى خشک و انعطاف‌پذیر، تصمیم‌گیرى‌هاى غیرتخصصى در پشت درهاى بسته، گزینش معلم، توجه یا عدم توجه نظام آموزشى به […]

یکی از محصولات نهایی هر طرح برنامۀ درسی،تولید انواع گوناگون مواد آموزشی است.هرگاه معلم شخصاً تدوین برنامۀ درسی را بر عهده داشته باشد،می تواند به آسانی از انواع مواد آموزشی که در دسترس است،استفاده کند.ولی اگر برنامه درسی،توسط یک سازمان مرکزی[نظیر سازمان پژوهش وبرنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش […]

دلیل انتخاب روزنامه همشهری درکنار روزنامه هایی همچون کیهان، ایران و شرق که جهت گیری های مشخص سیاسی دارند، بی طرفی نسبی این روزنامه است.درواقع روزنامه همشهری روزنامه ای اعتدالی است و به روزنامه ای غیرجناحی و غیر سیاسی معروف است.اما گاهی خط مشی اصلاح طلبی به خود میگیرد و […]

نهضت مصرف کننده، روابط جامعه، بازاریابی سبز و تنوع (پراید و فیرل، ۱۹۹۵،ص۸۶).در این نوشتار سعی بر این است که بازاریابی سبز به عنوان یکی از ابعاد مسئولیت اجتماعی مورد بحث قرار گیرد.به نظر می‌رسد تمامی مصرف کنندگان چه فردی و چه صنعتی در مورد محیط زیست آگاهتر و علاقمندتر […]

۲-۳- مسأله فروشنده دوره‌گردمسأله فروشنده دروه‌گرد (TSP)[9] یکی از بنیادی‌ترین و مشهورترین مسائل در زمینه حمل و نقل و مسأله مسیریابی می‌باشد. در مسأله فروشنده دوره‌گرد هدف یافتن یک دور، مسیر کامل(تور) برای یک فروشنده دوره‌گرد است که در آن تمامی شهرها (مشتریان) با کمترین هزینه ممکن ملاقات شوند و فروشنده […]

جدول ۴-۱۱: ارزیابی سهم هر یک از متغیر های پیشبین در مدل………………………………………….۴۷چکیدۀ لاتین ۷۵فصل اول«کلیات پژوهش»۱-۱ مقدمهکاربرد هیجانها در تعلیم و تربیت و برنامههای یادگیری اجتماعی و ورزشی، امری اجتناب ناپذیر است، زیرا در قرن حاضر علاوه بر توجه به رشد شناختی و آموزشی و مهارتی، میبایست به رشد هیجانی […]

قدرت: عبارت است از موقعیت اجتماعی و وجهه- کنترل یا تسلط بر دیگران شامل(قدرت اجتماعی، ثروت، اقتدار). موفقیت یا پیشرفت: این بعد عبارت است از موفقیت فردی در اثبات شایستگی با توجه به معیارهای اجتماعی شامل (موفقیت، توانایی، بلندمرتبه جو، نفوذ). لذت گرایی (لذت طلبی): عبارت است از خوشی و […]