برچسب: شهروند

اکتبر 8, 2018 Off By 92

نوعدوستی: کمک به همکاران و کارکنان برای انجام وظایف در شرایط غیر معمول   در صورتی که به دنبال پایان…