برچسب: بازرگانی

اکتبر 29, 2018 Off By 92

        بازارهای مالی سرمایه گذاری فروش بازار درآمد باقی مانده بازگشت سرمایه گذاری سود شرکت   در…

اکتبر 29, 2018 Off By 92

  جدول ۲-۱) تفاوت های دیدگاه سنتی و مدرن در خصوص سنجش عملکرد(عفتی داریانی، ۱۳۸۶) ویژگی ها دیدگاه سنتی دیدگاه…

اکتبر 29, 2018 Off By 92

– در رسیدن به اهداف اساسی سازمان مانند کاهش هزینه ها، بهبود بهره وری، توسعه محصول، توسعه خدمات مشتریان، افزایش…

اکتبر 12, 2018 Off By 92

توزیع، یکی از اجزای آمیخته بازاریابی است که در ساده ترین حالت آن وظیفه انتقال محصول از محل تولید به…