برای آزمون تاثیردار بودن متغیرهای و آزمون فرض فرضیه های تحقیق از آزمون های معناداری برای میانگین استفاده شده است. برای هر فرضیه با استفاده از آزمون T یک نمونه‌ای آن بررسی می گردد آیا بطور متوسط می توان ادعا نمود میانگین متغیر مورد بررسی اختلاف معناداری با عدد ۳ […]

۲- دومین عامل درونی، فلسفه شرکت است. زمانی که شرکتها به اهداف محیطی همانند دیگر اهداف شرکت اهمیت می‌دهند و مسائل محیطی را در فلسفه شرکت می‌گنجانند، بحث سبز بودن با استراتژی های شرکت گره می‌خورد و سپس آن را با فعالیتهای تاکتیکی‌اش در هم می‌آمیزد.۳- سومین عامل درونی، ایجاد […]

در مقابل ، روابط طبقه بندی ها مشخص کرد صاحبان منافع در اصطلاح متخصص های سازمان ها هستند . فریمن( ۱۹۸۴) مدعی بود صاحبان منافع پویا هستند ، در هر زمان تغییر می یابند و وابسته به موضوعات استراتژیک تخصصی هستند .تحقیقات گذشته نشان می دهد میزان درک و توجه یک […]

ثانیاً: سبز بودن فعالیتهای بازاریابی، شرکت را قادر می‌سازد که از طریق ارائه محصولات جدید در بازارهای جدید یا ارائه مزیتهای اضافی برای محصولات جاری، خود را از رقبا برجسته‌تر جلوه دهد. این امر باعث خواهد شد که ارزش شرکت برای مشتریان افزایش یابد و وفاداری مشتری را افزایش داده […]

مفاهیم نوین کسب و کار توسعه بازار تعیین یک نمونه ۱-بازارها و شرکتهای عام ایده های هوشمندانه گروه مارکهای تجاری شرکای معتبر ۲-مارکها و دارایی های اجتماعی چالش های مصرف گرایی تغییر کاربرد بازاریابی برای سود آری ۳-تولیدات شخصی و عادات حمایت از شکل دهی به فرهنگ نوآوری تسهیم مسئولیت […]

برطبق گزارش دولت کوینزلند، بازاریابانی که استراتژی بازاریابی سبز را بکار می‌برند بایستی یا محصولاتی را توسعه دهند که نیازهای زیست‌‌محیطی مشتریان را برآورده سازند یا محصولات محیط‌زیست دوستانه‌ای را توسعه دارند که دارای اثر کمتری بر رقبا می‌باشند. این محصولات در ارائه، شامل محصولات ساخته شده از کالاهای بازیابی […]

نهضت مصرف کننده، روابط جامعه، بازاریابی سبز و تنوع (پراید و فیرل، ۱۹۹۵،ص۸۶).در این نوشتار سعی بر این است که بازاریابی سبز به عنوان یکی از ابعاد مسئولیت اجتماعی مورد بحث قرار گیرد.به نظر می‌رسد تمامی مصرف کنندگان چه فردی و چه صنعتی در مورد محیط زیست آگاهتر و علاقمندتر […]

شاید کسی تصور نمی‌کرد که روزی بازاریابی علاوه بر سودآوری و فروش، نگران سلامت مصرف کننده و جامعه نیز باشد. اما پویایی و رقابت شدید و افزایش نگرانی نسبت به محیط زیست و همچنین مقررات دولتی و افزایش آگاهی مصرف کنندگان، شرکتها را بر آن داشت که در سلامت جسمانی […]

شکل ۲-۱۰- گرایش استراتژی سبز هونگ[۸۹] (۲۰۰۹)سون تانس مای و ووتی چات[۹۰](۲۰۰۱) در تحقیق خود تحت عنوان (پیش بینی قصد خرید سازگار با محیط زیست یا محصولات سبز در میان مصرف کنندگان تایلندی) به این نتیجه رسیدند که هنجار ذهنی نقش اصلی را در قصد خرید یک محصول سبز بازی میکند و […]

منابع مالی (F i R)عملکرد بازار (MAP )شدت رقابت (CMI)مزیت رقابتی (CAD)عملکرد مالی (FIP)پویایی بازار (MAD)شکل ۲-۶-مدل مفهومی : عناصر بازاریابی سبز در جذب مشتریان شرکت صنعتی رجهLeonidas C. Leonidou(2013)۲-۳۲-پیشینه تحقیق:تحقیقات انجام شده در داخل کشور:رمضانیان و همکاران ( ۱۳۸۹ ) در تحقیقی تحت بررسی تأثیر عناصر آمیخته بازاریابی سبز […]