برچسب: آموزش

اکتبر 20, 2018 Off By 92

  در صورتی که به دنبال پایان نامه یا پورپوزال دانشجویی خاصی می گردید می توانید در باکس زیر کلمه…

اکتبر 20, 2018 Off By 92

عنوان                                                                                                                                                                شماره صفحه چکیده 1 فصل اول: طرح تحقیق مقدمه. 3 بیان مسأله: 3 ضرورت تحقیق: 4 اهداف تحقیق.. 5…

اکتبر 10, 2018 Off By 92

  در صورتی که به دنبال پایان نامه یا پورپوزال دانشجویی خاصی می گردید می توانید در باکس زیر کلمه…

اکتبر 10, 2018 Off By 92

_ عواملی مانند وضعیت اقتصادی، اجتماعی، روان شناختی والدین: داماس و واهلر(1983) مطرح کرده اند که سطح اقتصادی اجتماعی والدین…

اکتبر 9, 2018 Off By 92

هانمن[3] تاثیرات وسایل ارتباط جمعی را به 2 دسته طبقه بندی نموده است : تاثیرات روان شناختی. تاثیر بر رفتار…