Search Results for: بازده سهام

0 Comment
Posted in پایان نامه ها

پایان نامه درمورد بازده دارایی، بازده سهام

0 Comment
Posted in پایان نامه ها

پایان نامه درمورد تجزیه واریانس، بازده سهام، تأثیرپذیری

0 Comment
Posted in پایان نامه ها

پایان نامه درمورد بازده سهام، تجزیه واریانس، بازده دارایی، رگرسیون

0 Comment
Posted in پایان نامه ها

پایان نامه درمورد بازده سهام، رگرسیون، بازده دارایی، معادلات همزمان

0 Comment
Posted in No category

منابع پایان نامه درمورد بازده سهام، اندازه شرکت، بورس اوراق بهادار

0 Comment
Posted in No category

منابع پایان نامه درمورد بازده سهام، سهامداران، بازده مورد انتظار

0 Comment
Posted in No category

منابع پایان نامه درمورد بازده سهام، حسابداران، بازار کار

Posted in رشته مدیریت

پایان نامه بررسی رابطه ارزش منابع انسانی و بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق …

Posted in رشته حسابداری

پایان نامه پیش بینی قیمت و بازده سهام با بهره گرفتن از شبكه های عصبی مصنوعی و مقایسه …

Posted in رشته مدیریت

پایان نامه ارشد : بررسی اثر اندازه، صرف ارزش و استراتژی مومنتوم بر بازده سهام در بورس …