زیبایی اندام درکنار سلامتی کامل، یکی از آرزوهای هر انسانی است. هرکسی دوست دارد اندام زیبا و خوش فرمی داشته باشد. با داشتن اندام متناسب، سلامتی شما نیز افزایش می یابد. زیرا بسیاری از مشکلات ازجمله، دیابت، فشار خون، چربی خون، رابطه مستقیمی با چاقی دارند. چاقی یکی از […]

تبلیغات  در گوگل یکی از انواع پلتفرم های تبلیغاتی می باشد که امروزه توسط بسیاری از کسب و کارها مورد استفاده قرار می گیرد. گوگل ادوردز و یا همان تبلیغات گوگل در مقایسه با سایر پلتفرم های تبلیغاتی از انعطاف پذیری بیشتر برخوردار می باشد و می تواند یکی از سکوهای پرتاب […]

شاخ دندانه محال بزن بیخ بتخانه خیال بکن در ره حق بلای هستی روب هر چه جز هستی خدای بروب شاعر در این ابیات دینی و اخلاقی و عرفانی بیان می دارد: (( لا حول و لا قوه الاّ با لله العلی العظیم)) نیست نیرو و قوتی مگر خدای تعالی […]

۹-۲-۴ ذکر هدایت قرآن:سنائی در این ابیات بیان می دارد : عاشقان و خواستاران حقیقت ، راهیان و رهروانی پنداشته شده اند که قرآن رهبر و راهنمای آنان است ، با چشم زدی بر این باور عارفانه که راهیان راه حقیقت را از رهبر و راهنما گریز و گریزی نیست […]

تن ابرص از او چو سایه فرش چشم اکمه ازو چو پایه عرش سنائی می گوید : ای خواجه پر حرف و یاوه پرداز ! دیدی که نوردرون داشتن برای تو بهتر از سخن بیهوده پرداختن است. دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است. دیدی ای خواجه سخن […]

۲-۲-۴ فی الحفظ و المراقبه((مسرع اوّل اشاره به مسموم کردن حضرت رسول است که یهودیی بزغاله ای را به زهر آلوده کرد و به حضور آورد و آن حضرت لقمه ای از آن بخورد و لیکن یاران را از خوردن آن باز داشت )) و مصرع دوم اشاره به ماجرایی […]

نه اندر قعر بحر او را نهنگی جان ستان بینیاگر در باغ عشق آیی همه فراش دل یابیوگر در راه دین آیی همه نقّاش جان بینیسنائی ، می خواهد بگوید : سلوک در راه حق پایان ناپذیر است و هزاران هزار سال که طی شود ، باز در آغازِ راه […]

ز بهر چشم بد بینان تو و جای تن آسانیدر ساختمان پیراهن ، دامن پای ندارد و گریبان سرندارد سنائی با توّجه به این نکته می گوید : اگر در راهِ دین به مانندِ دامن بی پای باش، هراس مدار ، زیرا که در شاهراهِ عشق به مانندِ گریبان بی […]

بمیرید از چنین جانی کزو کفر و هوا خیزدازیرا درچنان جانها فرو ناید مسلمانیسنائی در این بیت با شکایت و تندخویی می گوید : چهرۀ انسانی را پرده ای و نقابی برای نَفس شیطانی قرار مدهید .مسازید از برای نام و داد و کام، چون غولان،جمال نقش آدم را نقاب […]

او تواند کرد جان بی عرض را جوهریچشم ازین جوهر همی برداشت نتوان، از بهاکانکه بی چشم است بفروشد به یک جو جوهری۱۵-۱-۴ بمیر ای حکیم !در این ابیات که جنبه آموزشی و روان شناسانه و اخلاقی دارد و می گوید : بمیر قبل از اینکه بمیری ! زیرا این […]