کنترل نظارتی قوانین فازی با یک الگوریتم بهینه سازی جهت کنترل فازی فعال سازه- پایان نامه ارشد

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

کنترل نظارتی قوانین فازی با یک الگوریتم بهینه سازی جهت کنترل فازی فعال سازه

تکه هایی از متن :

2-7- ماشین شستشوی فازی

سیستم فازی مورد استفاده یک سیستم سه ورودی یک خروجی است که سه ورودی فوق نوع کثیفی و مقدار اندازه گیری شده کثیفی وحجم لباس بوده و خروجی  تعداد دورهای مناسب شستشو می­باشد بعنوان ورودی (سنسورهایی)در این سیستم تعبیه شده است. این سنسورها که از نوع نوری می باشند میزان نوری را که از طرف مقابل ساطع شده واز آب عبور کرده اندازه گیری می نمایند. سنسور نوری همچنین می­تواند معین کند که نوع کثیفی چیست لباس گل آلود است یا چرب؟ گل در اب سریعتر حل می شود بنابراین اگر نور دریافتی بسرعت کاهش پیدا کند در آن صورت لباس گل آلود است در حالی که اگر لباس روغنی باشد کندتر در آب حل شده و کاهش نور دریافتی کندتر خواهد بود. ماشین همچنین دارای یک سنسور بار می‌باشد که حجم لباس ها  را ثبت می کند واضح است که تعدادلباس­های بیشتر زمان بیشتری برای شستشو لازم دارد. موارد فوق را می توان در تعدادی قاعده اگر- آنگاه فازی برای ساخت یک سیستم فازی خلاصه کرد.

 

2-8- تثبیت کننده تصویر دیجیتال

هر کس که با یک دوربین فیلم برداری کار کرده باشد می­داند که فیلم برداری بدون لرزش دست کار مشکلی است برای تصیح خطای ناشی از لرزش دست نوع جدیدی از دوربین ها به بازار عرضه شده است. این نوع دوربین ها که بر اساس سیستم های فازی می­باشند تثبیت کننده تصویر دیجیتال نامیده شده اند. این سیستم ها بر اساس قواعد هیوریستیک زیر ساخته شده اند:

اگر تمامی نقاط تصویر به یک جهت حرکت کرده اند آنگاه دست لرزش داشته است و اگر فقط تعدادی نقاط تصویر حرکت کرده است آنگاه دست لرزش نداشته است.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :کنترل نظارتی قوانین فازی با یک الگوریتم بهینه سازی جهت کنترل فازی فعال سازه

Author: 92