کنترل نظارتی قوانین فازی با الگوریتم بهینه سازی جهت کنترل فازی فعال سازه:دانلود پایان نامه عمران

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

کنترل نظارتی قوانین فازی با یک الگوریتم بهینه سازی جهت کنترل فازی فعال سازه

تکه هایی از متن :

2-14- تضمين امنيت منابع

از جمله موارد ديگري که منطق فازي در آن مؤثر بوده، امنيت منابع الکترونيکي بويژه در حوزه شبکه‌هاست. در دنياي امروز گسترش وابستگي جوامع پيشرفته به ارتباطات دوربرد و شبکه­هاي اطلاعاتي و سامانه‌هاي مختلف الکترونيکي، امري اجتناب­ناپذير است. البته، اين سامانه‌ها و شبکه‌­ها هر لحظه در معرض آسيب بوده و به لحاظ امنيتي مورد تهديد هستند. اين مسئله که اطلاعات شبکه­ها بايد به صورت يکپارچه در دسترس کاربران قرار گيرد، صحيح است اما موردي که فراتر از دسترسي است و بايد به آن توجه شود، تعريف سطوح دسترس­پذيري و پرکردن حفره­هاي امنيتي موجود در شبکه است تا در صورت حمله به سامانه‌هاي اطلاعاتي و الکترونيکي، موجوديت اطلاعات صدمه­اي نبيند. براي کشف حمله‌هاي شبکه­اي و دفع آنها، طرح استفاده از عوامل هوشمند نوروفازي پيشنهاد شده است که از طريق آن مي­توان ترافيک شبکه­ها را بررسي نمود. عوامل نوروفازي به ترکيب ويژگيهاي منطق فازي و شبکه­هاي عصبي مي­پردازند و از اين طريق مي­توان بر محدوديتهاي تخصص انسان در تأمين امنيت شبکه­هاي اطلاعاتي غلبه نمود.

به طور کلي، نوروفازي اجازه استفاده از اطلاعات در منابع چندگانه را فراهم مي‌سازد. با بررسي ميزان ترافيک ورود به شبکه­ها و تحليل استفاده از آنها، مي­توان براي تأمين امنيت شبکه­ها با کمک نوروفازي اقدام نمود. نوروفازي، پارامترهاي سيستم فازي را با استفاده از داده­هاي به دست آمده از شبکه­هاي جديد شناسايي مي­کند. تعيين پارامترهاي سيستم فازي همچون عملکردهاي عضويت، اهميت اساسي داشته و شماري از رويکردهاي آماري در آنها ارائه مي­گردند. عوامل هوشمند نوروفازي براي کشف ترافيک مشکوک در بسترهاي TCP/IP پيشنهاد مي­شوند. زيرا قابليتهاي فراواني براي استفاده از سيستمهاي نوروفازي در تحليل ترافيک شبکه­ها و تضمين امنيت آنها وجود دارد. دانش تخصصي انسان براي توصيف کارکردهاي عضويت فازي در شبکه­ها محدود است، بخصوص اينکه مقدار گسترده دروندادها و بروندادهاي شبکه­اي در ارتباطات دوربرد، تحقق اين امر را دشوارتر مي­سازد. بنابراين، استفاده از مدلهاي فازي، بويژه نوروفازي، اين امر را تسهيل مي­کند.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :کنترل نظارتی قوانین فازی با یک الگوریتم بهینه سازی جهت کنترل فازی فعال سازه

Author: 92