دسته بندی علمی – پژوهشی : کارکرد مودّت به عنوان اجر رسالت پیامبر اکرم (۹۲)- قسمت ۲۴

خوئى سید ابو القاسم، بیان در علوم و مسائل کلى قرآن‏، تحقیق :هاشم زاده هریسى- نجمى‏، ناشر: وزارت ارشاد، تهران‏، ۱۳۸۲ ش.
خوئى سید ابو القاسم، مرزهاى اعجاز، مترجم: سبحانى‏ جعفر، ناشر: موسسه امام صادق‏، قم‏، ۱۳۸۵ ش.
دشتی محمد، ترجمه نهج البلاغه، انتشارات مشهور قم، ۱۳۷۹ ش.
رازى ابوالفتوح حسین بن على؛ تفسیر روض الجنان و روح الجنان؛ ناشر: آستان قدس رضوى؛ مشهد؛ ۱۴۰۸ ق.
راغب اصفهانى حسین بن محمد؛ المفردات فی غریب القرآن؛ دارالعلم الدار الشامیه؛ دمشق بیروت؛ ۱۴۱۲ ق.
رامیار محمود، تاریخ قرآن(رامیار)، ناشر: امیر کبیر، تهران‏، ۱۳۶۹ ش.
رستمى‏على اکبر، آسیب‏شناسى و روش‏شناسى تفسیر معصومان(:)، ناشر: کتاب مبین‏، بى‏جا، ۱۳۸۰ ش.
رشیدالدین میبدى احمد بن ابى سعد؛ کشف الأسرار و عده الأبرار؛ انتشارات امیر کبیر؛ تهران؛ ۱۳۷۱ ش.
رکنى یزدى ‏محمد مهدى، آشنایى با علوم قرآنى(رکنى)، ناشر:آستان قدس/سمت‏، مشهد/تهران‏، ۱۳۷۹ ش.
زحیلى وهبه بن مصطفى؛ التفسیر المنیر فى العقیده و الشریعه و المنهج؛ ناشر :دارالفکرالمعاصر؛ بیروت دمشق؛ ۱۴۱۸ ق.
زمخشرى محمود؛ الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل؛ ناشر:دارالکتاب العربی؛ بیروت؛ ۱۴۰۷ق.
سبحانى‏ جعفر، العقیده الإسلامیه، ناشر: مؤسسه امام صادق (۷)‏، قم‏، ۱۳۸۶ ش.‏
سبحانی‌تبریزی، جعفر، فروغ ولایت: تاریخ تحلیلی زندگانی امیرالمومنین علی(۷)، ناشر: صحیفه، تهران، ۱۳۶۸ ش.
سبزوارى نجفى محمد بن حبیب الله؛ ارشاد الاذهان الى تفسیر القرآن؛ ناشر: دارالتعارف للمطبوعات؛ بیروت؛ ۱۴۱۹ ق.
سجادى‏ سید جعفر، فرهنگ معارف اسلامى‏، انتشارات دانشگاه تهران‏، تهران‏، ۱۳۷۳ ش‏.
سماوی، محمد، ابصار العین فی انصار الحسین (چاپ قدیم)، ناشر :زمزم هدایت، بی جا، بی تا.
سیوطى‏ جلال الدین، الإتقان فی علوم القرآن‏، ناشر: دارالکتاب العربى‏، بیروت‏، ۱۴۲۱ ق/ ۲۰۰۱م.
سیوطى جلال الدین؛ الدر المنثور فى تفسیر المأثور؛ ناشر: کتابخانه آیه الله مرعشى نجفى؛ قم؛ ۱۴۰۴ ق.
شعیری، محمد بن محمد، جامع الأخبار(للشعیری)، ناشر:مطبعه حیدریه، نجف، بى تا.
شریف لاهیجى محمد بن على؛ تفسیر شریف لاهیجى؛ ناشر: دفتر نشر داد؛ تهران؛ ۱۳۷۳ ش.
شیخ حر عاملى، محمد بن حسن، الفصول المهمه فی أصول الأئمه (تکمله الوسائل)، ۳ج، موسسه معارف اسلامى امام رضا(۷)، قم، ۱۴۱۸ ق / ۱۳۷۶ ش.
شیخ حر عاملى، محمد بن حسن‏، وسائل الشیعه، ۳۰ ج، ناشر: مؤسسه آل البیت(۷)‏، قم‏، ۱۴۰۹ ق‏.
صابرى حسین ‏، اعجاز بیانى قرآن‏، ناشر: شرکت انتشارات علمى و فرهنگى‏، تهران‏، ۱۳۷۶ ش.
صادقى تهرانى محمد؛ البلاغ فى تفسیر القرآن بالقرآن؛ ناشر: مؤلف؛ قم؛ ۱۴۱۹ ق‏.
صفار، محمد بن حسن‏، بصائر الدرجات فی فضائل آل محمّد صلّى الله علیهم‏، محقق/مصحح: کوچه باغى، محسن بن عباسعلى‏، ناشر: مکتبه آیه الله المرعشی النجفی‏، قم‏، ۱۴۰۴ ق‏.
طاهر خانى‏جواد، بلاغت و فواصل قرآن‏، ناشر: جهاد دانشگاهى‏، تهران‏، ۱۳۸۳ ش.
طاهرى خرم آبادى ‏سید حسن، عدم تحریف قرآن‏، ناشر: بوستان کتاب قم‏، قم‏، ۱۳۸۵ ش.
طباطبایى سید محمد حسین؛ المیزان فى تفسیر القرآن؛ دفتر انتشارات اسلامى جامعه‏ى مدرسین حوزه علمیه قم؛ قم؛ ۱۴۱۷ ق.
طباطبایى سید محمد حسین؛ المیزان فى تفسیر القرآن؛ مترجم موسوى همدانى سید محمد باقر؛ دفتر انتشارات اسلامى جامعه‏ى مدرسین حوزه علمیه قم؛ قم؛ ۱۴۱۷ ق.
طبرسى‏ احمد بن علی، الإحتجاج‏، نشر المرتضى‏، مشهد، ۱۴۰۳ ق.‏
طبرسى، على بن حسن، مشکاه الأنوار فی غرر الأخبار، ناشر:المکتبه الحیدریه، نجف، ۱۳۸۵ق.
طبرسى فضل بن حسن؛ مجمع البیان فى تفسیر القرآن؛ انتشارات ناصر خسرو؛ تهران؛ ۱۳۷۲ ش.
طبرسى فضل بن حسن، ترجمه مجمع البیان فى تفسیرالقرآن؛ مترجمان؛ ناشر: انتشارات فراهانى؛ تهران؛ ۱۳۶۰ ش.
طبرسى فضل بن حسن؛ تفسیر جوامع الجامع؛ انتشارات دانشگاه تهران و مدیریت حوزه علمیه قم؛ تهران؛ ۱۳۷۷ ش.
طبرسى فضل بن حسن؛ ترجمه تفسیر جوامع الجامع؛ مترجمان، ناشر: بنیاد پژوهشهاى اسلامى آستان قدس رضوى؛ مشهد؛ ۱۳۷۷ ش.
طبرى ابو جعفر محمد بن جریر؛ جامع البیان فى تفسیر القرآن؛ ناشر: دارالمعرفه؛ بیروت؛۱۴۱۲ق.
طبرى آملى، عماد الدین أبی جعفر محمد بن أبی القاسم، بشاره المصطفى لشیعه المرتضى (ط – القدیمه)، المکتبه الحیدریه، نجف، ۱۳۸۳ ق.
طریحى فخر الدین؛ مجمع البحرین؛ ناشر: کتابفروشى مرتضوى؛ تهران؛ ۱۳۷۵ ش.
طنطاوى سید محمد؛ التفسیر الوسیط للقرآن الکریم؛ بی جا، بی تا.

مدیر سایت

Next Post

تحقیق دانشگاهی - کارکرد مودّت به عنوان اجر رسالت پیامبر اکرم (۹۲)- قسمت ۳۱

س اکتبر 13 , 2020
– رجوع شود به :مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج‏۵، ص: ۴۰۹ و انوار درخشان، ج‏۹، ص: ۱۴۴ و تفسیر هدایت، ج‏۵، ص: ۲۲۴ ↑– ص(۳۸):۸۶ ↑– “قل- أیها الرسول الکریم- لهؤلاء المشرکین و غیرهم: إنى لا أسألکم أجرا على تبلیغکم ما أمرنى اللّه بتبلیغه إلیکم” طنطاوى سید محمد؛ التفسیر الوسیط للقرآن الکریم؛ […]