پیش بینی تراوش از بدنه سدهای خاکی با استفاده از روش های داده کاوی:پایان نامه عمران

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 پیش بینی تراوش از بدنه سدهای خاکی با استفاده از روش های داده کاوی

تکه هایی از متن :

  • انواع سامانه‌های فازی

بر اساس ساختار، معمولاً از 3 نوع سامانه فازی صحبت به میان می‌آید:

  1. سامانه­های فازی خالص
  2. سامانه­های فازی تاکاگی – سوگنو و کانگ[1] (TSK)
  3. سامانه­های فازی با فازی ساز و غیر فازی ساز

در ساختار یک سامانه فازی خالص پایگاه قواعد فازی مجموعه‌ای از قواعد اگر… آنگاه… فازی را نشان می‌دهد. موتور استنتاج فازی، این قواعد را به یک نگاشت از مجموعه‌های فازی در فضای ورودی به مجموعه‌های فازی در فضای خروجی، بر اساس اصول منطق فازی، تبدیل می­کند. مشکل اصلی در رابطه با سامانه­های فازی خالص این است که ورودی­ها و خروجی­های آن مجموعه­های فازی (واژه­هایی در زبان طبیعی) می‌باشند[19].(Kamanbedast et al, 1997) برای حل این مشکل تاکاگی سوگنو و کانگ نوع دیگری سامانه‌های فازی معرفی کرده‌اند که ورودی­ها و خروجی‌های آن متغییرهایی با مقادیر واقعی هستند. سامانه­های TSK از قواعدی به صورت زیر استفاده می‌کنند:

“اگر سرعت اتومبیل (X) بالا است آنگاه نیروی وارد بر پدال گاز برابر است با Y=CX”

که واژه “بالا” همان معنی 1 را داده و C یک عدد ثابت می­باشد. مقایسه نشان می‌دهد که بخش آنگاه قاعده فازی، از یک عبارت توصیفی با مقادیر زبانی به یک رابطه ریاضی ساده تبدیل شده است. این تغییر ترکیب قواعد فازی را ساده­تر می‌سازد. در حقیقت سامانه فازی TSK  یک میانگین وزنی از مقادیر بخش­های آنگاه قواعد می­باشد. مشکلات عمده سامانه فازی TSK  عبارتند از:

  1. بخش آنگاه قاعده، یک رابطه ریاضی بوده و بنابراین چهارچوبی را برای نمایش دانش بشری فراهم نمی­کند.
  2. این سامانه دست ما را برای اعمال اصول مختلف منطق فازی باز نمی­گذارد و در نتیجه انعطاف­پذیری سامانه­های فازی در این ساختار وجود ندارد.

برای حل این مشکل ما از نوع سومی از سامانه‌های فازی یعنی سامانه‌های فازی با فازی سازها استفاده می­کنیم. به منظور استفاده از سامانه­های فازی خالص در کارهای مهندسی، از یک روش ساده اضافه کردن یک فازی ساز در ورودی، که متغیرهایی با مقادیر حقیقی را به یک مجموعه فازی تبدیل کرده، و یک غیرفازی­ساز در خروجی، که یک مجموعه فازی را به یک متغیر با مقدار حقیقی در خروجی تبدیل می­کند، استفاده می­کنند. نتیجه این کار، یک سامانه فازی با فازی ساز و غیرفازی­ساز می­باشد. این سامانه فازی معایب سامانه فازی خالص و سامانه فازی TSK را می­پوشاند. از این پس، منظور ما از سامانه­های فازی سامانه‌های فازی با فازی ساز و غیرفازی­ساز خواهد بود]19[.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :پیش بینی تراوش از بدنه سدهای خاکی با استفاده از روش های داده کاوی

Author: 92