پایان نامه هوش استراتژیک مدیران و توسعه سازمانی و رفتار کارآفرینانه در سازمان‌های دولتی

پایان نامه  

ایجاد توانایی تجزیه و تحلیل اطلاعات کسب و کار به منظور حمایت کردن از تصمیمات مدیریتی و بهبود تصمیمات مدیریتی است( البشیر[1]، کولیر[2] و همکاران،2008 ).هوش کسب و کار را به عنوان سیستم های جمع آوری، تبدیل و ارائه داده های ساختار یافته از منابع مختلف می دانند. هوش کسب و کار جزء سیستم هایی به شمار می آید که به صورت بالقوه باعث کاهش زمان به دست آوردن اطلاعات مربوطه و بهره برداری مؤثر می شود( نوفال و یوسف[3]، 2013).

 

 

متن کامل در لینک زیر :

مزایای هوش تجاری:

تسهیل در روش های خلاقیت، تغییرات و اصلاح، انتشار گزارشات استاندارد، کاوش در داده ها، روابط داده ها و روندهای مربوط به نتیجه گیری می شود، همچنین باعث رشد درآمد و بهبود اثربخشی عملیاتی در سازمان می شود( همان).

دو ویژگی اصلی هوش تجاری(آزما و مصطفی پور،2012(:

      در صورتی که به دنبال پایان نامه یا پورپوزال دانشجویی خاصی می گردید می توانید در باکس زیر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :

     

  1. یادگیری سازمانی: فرایندی پویاکه دانش جدید را آشکار می کند وانتشار این دانش را به سازمان های مربوطه و کسانی که به آن نیاز دارند را برای سازمان ها فراهم می کند. این دانش باعث بهبود فرایندهای داخلی و انطباق خارجی می شود.
  2. پردازش هوشمند: فرایند پیچیده ای است که شامل تجزیه و تحلیل و ارزیابی اطلاعات، پشتیبانی تصمیم گیری و همکاری کامل در تصمیم گیری های مختلف که به طور مستقیم بر عملکرد توسعه سازمان ها که جزء بهترین تصمیم گیری ها است تأثیر می گذارد.

  1. Elbashir
  2. Collier

Author: 92