پایان نامه مقایسه تحلیل استاتیکی،طیفی،تاریخچه زمانی غیر خطی بروی سازه جداسازی شده و نشده برای ضریب اطمینان بیشتر

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

تحلیل وارزیابی قابهای مهاربندی همگرا با جداساز لرزه ای و بدون جداساز لرزه ای

تکه هایی از متن :

 

1-7- پیشینه تحقیق

1-محمت کومور و همکاران (2010 م) تحقیقی تحت عنوان تحلیل تاریخچه زمانی غیر خطی بر روی سازه های بتنی با جداساز سربی و بدون جداساز بر روی  سازه های 4 طبقه و 8 طبقه انجام دادند که به بررسی شتاب طبقات،برش پایه و جابه جایی طبقات پرداخته اند و نتیجه گرفتند که سازه های جداسازی شده شتاب کمتری داشته و همچنین برش پایه طبقات در ان کمتر بوده و سیستم سازه ای جداسازی شده را پیشنهاد کرده اند.

2-لو و چانگ چین(2003م) تحقیقی تحت عنوان سازه های جداسازی شده تحت زلزله حوزه نزدیک انجام داده اند و به بررسی 3 اثر زلزله حوزه نزدیک(1-ماکزیمم شتاب وارده از سطح زمین 2-ماکزیمم شتاب قائم وارد از سطح زمین3- حرکت پالس گونه زلزله حوزه نزدیک ) بر سازه های جداسازی پرداخته اند و همچنین بیان نموده اند علت اصلی بزرگ شدن دریفت در سازه های جداسازی شده حرکت پالس گونه شتاب می باشد .مزیت اصلی تحققیق انها این است که کاملا واقعی و در ازمایشگاه صورت گرفته است .و همچنین انها به این نتیجه رسیدند دریفت و شتاب طبقات در پریود زمانی که حرکت پالس گونه است بیشنه می شود و سپس کاهش میابد.

3-شریعتمداروکلانتری(1387ش) تحقیقی تحت عنوان اثر جداگر های لرزه ای بر جابه جایی طبقات و تشکیل مفصل پلاستیک انجام داده اند که در این تحقیق جداگر های لاستیکی –سربی عموما جابه جایی بیشینه طبقات را در سازه های کوتاه نسبت به جابه جایی بیشینه بام این سازه ها در حالت گیردار افزایش می دهند. اما در مورد جداگر های اصطکاکی پاندولی جدایی حداکثر انها از جابه جایی حداکثر سازه گیردار در بام بیشتر نمی باشد.همچنین انها در این تحقیق به بررسی مفاصل پلاستیک پرداخته اند و سازه های کوتاه و بلند با جداساز و بدون جداساز را با یکدیگر مقایسه نموده اند

4-جواد واثقی وشیما اسماعیل زاده(1390 ش) تحقیقی تحت عنوان عملکرد سازه های فولادی جداسازی شده با جداگر های پایه پاندولی اصطکاکی تحت تحلیل استاتیکی غیر خطی انجام داده اند که به بررسی تغییر مکان نسبی و مفاصل پلاستیک تشکیل شده پرداخته اند و نتیجه ای منباب کاهش تغییر مکان نسبی طبقات و مفاصل پلاستیک در سازه جداسازی شده حاصل شده است مشکل این تحقیق در ان است که این نتیجه در همه سازه ها صادق نیست .همچنین با بررسی رفتار سیستم هاي جداسازي شده در این تحقیق می توان گفت قابلیت جذب انرژي در سازه هاي جداسازي شده نسبت به سازه هاي با تکیه گاه ثابت بیشتر بوده و با افزایش دوره تناوب در سازه هاي جداسازي شده قابلیت جذب انرژي و شکل پذیري در سازه افزایش می یابد.

5-محسن گرامی ومصطفی فخاری(1390 ش) تحقیقی تحت عنوان جداساز های لاستیکی-سربی و دمپر ویسکوز بر رفتار لرزه ای سازه های نزدیک گسل انجام داده اند و بیان کرده اند سازه های ایزوله شده تحت زلزله حوزه نزدیک ضعیف بوده و می توان با میراگرها رفتار سازه را اصلاح نمود و می توان بیان نمود کاربرد میراگر ها در سیستم های جداساز در ابتدا موجب کاهش جابجای نسبی طبقات در زلزله های حوزه نزدیک می گردد و در نهایت تحت زلزله های دور از گسل جابجای نسبی طبقات افزایش میابد .

6-حسینی وبسطامی(1390ش)تحقیقی تحت عنوان نقش جداساز های لاستیکی سربی (LRB) بر سازه های فولادی تحت زلزله حوزه نزدیک انجام داده اند و بیان کرده اند  جداساز های لاستیکی سربی در کاهش شتاب طبقات و برش پایه سازه تحت زلزله حوزه نزدیک نقش بسزایی خواهد داشت همچنین نکته قابل توجه این است که جداساز لاستیکی سربی زمان تناوب سازه را افزایش می دهد از این رو امکان رخ داد پدیده تشدید کاهش پیدا می کند و همچنین بیان کرده اند در سازه های با جداساز  تشکیل مفصل پلاستیک را کاهش می دهد .

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :تحلیل وارزیابی قابهای مهاربندی همگرا با جداساز لرزه ای و بدون جداساز لرزه ای

Author: 92