پایان نامه عمران رفتار پل های مورب دارای سیستم جداسازی لرزه ای در برابر زلزله های افقی و قائم

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 بررسی رفتار پل های مورب دارای سیستم جداسازی لرزه ای در برابر زلزله های افقی و قائم

تکه هایی از متن :

5-1- مقدمه

توانايي و مزاياي تكيه گاه هاي جداگر بعنوان ابزار کنترل نيروهاي جانبي که به طراحان اجازه     مي دهد نيروهاي زلزله وارد بر پايه ها و كوله هاي پل را کاهش داده و يا منحرف کنند، به خوبي به اثبات رسيده است. از اين تكيه گاه ها مي توان به نحو مؤثري در مقاوم سازي پل هاي موجود ويا طراحي سازه     پل هاي جديد واقع در نواحي لرزه خيز بهره برد. هزينه اضافي تكيه گاه جداکننده نسبت به تكيه گاه معمولي اغلب با صرفه جويي در هزينه مقاوم سازي زير سازه و يا ساخت پل جبران مي شود. اين صرفه جويي به علت کاهش ميزان نيروي زلزله به علت استفاده از اين تكيه گاه ها مي باشد. البته کوشش هايي نيز براي ساخت جداكننده هاي لرزه اي ارزان قيمت در کشور انجام مي گيرد که با به ثمر رسيدن آن، هزينه اضافي فوق نيز کاهش يافته و يا از بين خواهد رفت. تكيه گاه جداگر مورد استفاده در جداسازي پل ها معمولا در زير عرشه پل و روي پايه ها و كوله ها قرار مي گيرد.

امروزه به دلیل محدودیت روزافزون فضا وصرفه جویی های اقتصادی برای جلوگیری از طولانی تر شدن مسیر و افزایش ایمنی راه استفاده از پل های مورب اجتناب ناپذیر است. موضوع مورب بودن پل باعث ایجاد رفتار متفاوت و بعضاً پیچیده در پل تحت اثر نیروهای وارد برآن خواهد شد و با توجه به بحث وقوع زلزله در دهه های اخیر كه باب جدیدی را در طراحی سازه ها گشود، بحث عملكرد لرزه ای پل های مورب برپیچیدگی رفتاری آن ها افزوده است.

در این پایان نامه ابتدا به بررسی کاربرد جداساز ها در پل، شناخت انواع جداسازها، و شناخت پل های مورب و رفتار این گونه پل ها در زلزله های گذشته، پرداخته شد و سپس به منظور تاثیر همزمان تورب پل و استفاده از جداساز در  این پل ها، با ثابت فرض کردن پارامتر های جداساز و تغییر در زوایای تورب یک پل موردی و نمونه، پاسخ لرزه ای و ضریب حفاظت پایه پل ها، مورد ارزیابی قرار گرفته اند.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :بررسی رفتار پل های مورب دارای سیستم جداسازی لرزه ای در برابر زلزله های افقی و قائم

Author: 92