پایان نامه عمران رفتار سازه های فضایی در عرشه پل ها

آگوست 21, 2016 Off By 92
پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

بررسی رفتار سازه های فضایی در عرشه پل ها

تکه هایی از متن :

 

2-22- بارگذاری پل ها بر اساس ضوابط آیین نامه AASHTO (1989)

 

2-22-1- بار زنده

بار زنده ای که توسط آیین نامه AASHTO پیشنهاد شده است از دو نوع بار، یکی بار کامیون استاندارد و دیگری بار تیغه ای تشکیل یافته است. بار تیغه ای در حقیقت معادل زنجیره ای از کامیون ها بوده و فقط به این منظور پیشنهاد شده که طراح روش ساده تری برای محاسبه لنگرها و برش ها در مقایسه با بار کامیون استاندارد داشته باشد [8]. به طور کلی در آیین نامه AASHTO بار کامیون استاندارد و یا بار تیغه ای متناسب با آن به صورت دو نوع کلی زیر پیشنهاد شده است:

 

1- بارگذاری نوع H

 

2- بارگذاری نوع HS

 

بارگذاری نوع H از یک کامیون دو محوره و یا بار تیغه ای متناسب با آن تشکیل شده که در شکل های     (2-7) و (2-8) نشان داده شده است. بارگذاری نوع HS که سنگین تر از نوع H می باشد، از یک کامیون سه محوره و یا بار تیغه ای متناسب با آن تشکیل شده که در شکل های (2-8) و (2-9) نمایان است. نام گذاری بارهای H و HS به چهار صورت زیر می باشد:

 

  • H 15 – 44

 

  • H 20 – 44

 

  • HS 15 – 44

 

  • HS 20 – 44

 

عدد مذکور بعد از علامت H و HS، وزن کلی دو محور جلو را بر حسب تن آمریکایی (معادل 200 پوند و یا 08/9 کیلونیوتن) بیان می کند و همان طور که در شکل های (2-7) و (2-9) نشان داده شده است، عدد به نسبت مشخصی بین چرخ های جلو و عقب کامیون تقسیم می گردد. همچنین عدد 44 نشان دهنده سال استاندارد شدن این بار، یعنی سال 1944 میلادی می باشد.

 

هنگام استفاده از بار تیغه ای علاوه بر بار گسترده، یک بار متمرکز نیز در نقطه ای که بیشترین اثرات را ایجاد       می نماید، باید اعمال گردد. همان گونه که در شکل (2-9) نمایان است، بار متمرکز سبک تر هنگامی به کار می رود که تنش ها عمدتاً خمشی و بار متمرکز سنگین تر در مواردی استفاده می شود که تنش ها عمدتاً برشی هستند. بارهای زنده (بارهای کامیون استاندارد و یا بار تیغه متناسب با آن) باید در محدوده ای به عرض 6/3 متر که در حد فاصل بین جدول های طرفین وجود دارند، قرار گیرند. تعداد بارهای زنده در عرض پل (باندهای طراحی) از تقسیم عرض پل بر 6/3 متر تعیین می گردد و از قسمت های کسری نباید استفاده شود؛ ولی بر جاده هایی به عرض 6 متر تا 2/7 متر می توان دو باند طرح که هر کدام دارای عرضی برابر نصف عرض کل می باشند، فرض نمود.

 

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :بررسی رفتار سازه های فضایی در عرشه پل ها