پایان نامه عمران در مورد رفتار لرزه ای اتصالات نیمه صلب تیر به ستون

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

بررسی رفتار لرزه ای اتصالات نیمه صلب تیر به ستون در سازه های فولادی

تکه هایی از متن :

3-5  نحوه تحليل المان محدود (HKS,ABAQUS,2009):

در آنالیز غیر خطی یک هندسه و یا نیز در مواد و مصالح غیر خطی که نیرو به صورت نموی[1] و در فواصل کوچک رخ می دهد، در پایان هر نمو هندسه و خصوصیات مواد غیر خطی تغییر می کند. در برخی مسائل برای حل دقیق و آنالیز دقیق تر نیاز است که این تغییرات در ماتریس سختی نمو بعدی اعمال گردد بدین معنی که مدل غیر خطی مورد بررسی در هر نمو، ماتریس سختی متفاوتی نسبت به نمو قبلی دارد . بدین منظور            نرم افزارهای تحلیلی اجزا محدود خصوصیات سازه را در هر نمو نسبت به نمو قبلی اصلاح می کنند.

3-6  روشهای تحلیل المان محدود

در اینگونه تحلیل ها دو نوع روش المان محدود داریم:

1-روش اجزا محدود صریح[2]
2- روش اجزا محدود ضمنی [3]

3-6-1  روش اجزا محدود ضمنی

روش اجزا محدود ضمنی برای تحلیل مسائل استاتیکی، دینامیکی و انتقال حرارت به کار گرفته می شود. بایستی در نظر داشت که این روش برای مسائل غیرخطی و یا مصالحی که دارای رفتار غیر خطی هستند مناسب نیست زیرا در این روش ماتریس سختی در کل سازه یکسان و بدون تغییر در نظر گرفته می شود. پس برای تحلیل مسائلی که در آنها مصالح خطی هستند و زمان اعمال نیرو اندک نیست به دلیل کم شدن زمان تحلیل و پیچیده نشدن معادلات که خود منجر به واگرایی معادلات و نرسیدن به جوابهای دقیق می گردد باید از روش اجزا محدود ضمنی استفاده نمود .

 

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :بررسی رفتار لرزه ای اتصالات نیمه صلب تیر به ستون در سازه های فولادی

Author: 92