پایان نامه عمران درباره :همبستگی آبشاری

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 مدل پیش بینی مکانی ظرفیت باربری خاک با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی

تکه هایی از متن :

 

2-2 تاریخچه

اطلاعات مربوط به نوع خاک و علی الخصوص ظرفیت باربری خاک و نوع پی برای احداث بنا بسیار لازم و ضروری است. این اطلاعات برای تعیین نوع مواد مصرفی در احداث بنا، و ساخت بنایی مستحکم واقتصادی و … بسیار با ارزش می باشد.

در پیش بینی ها، بالا بودن درصد قابلیت اطمینان تأثیر زیادی در نحوه و استفاده از نتایج دارد. لذا

برای بالا بردن در صد قابلیت اطمینان نتایج می توان از پارامترهای ورودی (مثلاً مختصات جغرافیایی، عمق گمانه ها، نوع خاک منطقه در پیش بینی مکانی ظرفیت باربری ) و روش های جدید پردازش اطلاعات (شبکه های عصبی مصنوعی ) استفاده کرد.

شبکه عصبی مصنوعی به عنوان ابزاری بسیار قوی برای پیش بینی یا مسائلی که آنالیز آنها زمان بر و پیچیده است مورد استفاده قرار می گیرد. شبکه های عصبی در مسائل بهینه سازی پایداری شیروانی ها، روند یابی سیلاب و … کاربرد دارند.

ایده شبکه عصبی مصنوعی از سال 1890 بر اساس نظریات ویلیام جیمز1 مطرح شد. همچنین فعالیت های پاولف و لوریا در اواسط قرن 19 به شکل گیری این نظریات کمک کرد. در سال 1943، پیتز و مک کالچ2 یک مدل سلولی عصبی را به صورت مصنوعی فرمول بندی کردند. در این مدل رفتار همه یا هیچ یک از سلول های عصبی، انبار اطلاعات در اتصالات سیناپسی، تأخیر سیناپسی به عنوان یگانه منبع تأخیر در سلسله عصبی و مکانیزم بازدارندگی کامل سیناپس های بازدارنده گنجانده شده بود. [5]

در سال 1949، دونالد هب3 قانونی را برای آموزش سلول ها معرفی کرد که امروزه، به قانون آموزش هب4 شناخته می شود. طبق این قانون چنانچه یک سلول عصبی مانند A  به طور پیوسته روی سلول عصبی دیگری مانندB  اثر کند، رابطه بین سلول های A و B ( درواقع همان وزن بین سلول های عصبی A وB ) تقویت می یابد. [5]

در سال 1958، فرانک روزن بلات1 و همکارانش اولین مدل کامپیوتری مربوط به شبکه عصبی، معروف به پرسپترون2 راساختند. پرسپترون اولین شبکه عصبی موفق خودسازمانده3 و خودانتسابگر4 بود . [9و17]

در سال 1960، ویدرو و هوف5 شبکه عصبی6 Adaline  و Madaline  را مطرح کردند وبرای آموزش آن از قانون یادگیری دلتا استفاده نمودند . [5]

در سال 1969، منسکی و پاپت7 با انتشار کتابی با عنوان پرسپترون ایراداتی را به شبکه پرسپترون وارد کردند از جمله اینکه این شبکه قابلیت نگاشت مسأله XOR  (یای فصلی) را ندارد. این کتاب باعث شد نزدیک 15 سال مسائل شبکه عصبی از جذابیت افتاده و بودجه پژوهشی به آن تخصیص نیابد. در این مدت افرادی چون کوهنن ، اندرسون ، گراسبرگ و … در این زمینه مشغول تحقیق بودند. در سال 1982 یک فیزیکدان به نام هاپفیلد با انتشار مقاله ای با عنوان شبکه عصبی هاپفیلد باعث توجه مجدد محققان به موضوع شبکه عصبی شد. [8 و16]

در سال 1986، با انتشار کتابی تحت عنوان پردازش موازی اطلاعات توسط رومل هارت8 و کلیلند9  حیات مجدد شبکه های عصبی آغاز گردیده و تا امروز پیشرفت های چشمگیری در این زمینه حاصل شده است. [5]

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :مدل پیش بینی مکانی ظرفیت باربری خاک با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی

Author: 92