پایان نامه عمران درباره رفتار تصادفی

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 بررسی رفتار تصادفی ظرفیت عملی بزرگراه وتاثیر آن در کنترل رمپ

تکه هایی از متن :

1-3 اهداف پژوهش

 

پژوهش شرح داده شده در این پایان نامه اهداف زیر را دنبال می‌کند:

  • تعریف روشنی از ظرفیت عملی[1] تحت شرایط جریان ترافیکی متغیر و توسعه روش‌های برآورد بهبود یافته ظرفیت بزرگراه که بر اساس ظرفیت متغیر محاسبه شده است و همچنین افت ناگهانی[2] ظرفیت وقتی که تراکم شروع می‌شود.
  • برای بررسی رفتار تصادفی[3] ظرفیت عملی بزرگراه
  • تنظیم استراتژی کنترل رمپ با شرایط محدودیت احتمال
  • نمایش کاربرد روش‌های پیشنهادی از طریق پیاده‌سازی با یک استراتژی خاص، و ارزیابی اثربخشی با استفاده از شبیه سازی ترافیکی میکروسکوپیک.

 

1-4 سابقه تحقیق و اهمیت پژوهش

 

بررسی رفتار تصادفی ظرفیت عملی بزرگراه و تاثیرآن در کنترل رمپ موضوعی نسبتاً جدید است. استراتژي مورد استفاده در اینجا به صورت به هنگام و بر اساس داده هاي زمان واقعی ترافیک در بزرگراه به منظور تعیین سیاست کنترل تعیین می شود.

– استفاده از روش کنترل رمپ به عنوان یکی از راهکارهای مدیریت ترافیک در بزرگراه ها یا آزادراه ها از سال 1960 در شهرهای دیترویت، شیکاگو و لس آنجلس شروع گردید.

– مطالعات پیشین شامل مطالعات میدانی و مطالعات شبیه سازي می باشد.

– ایده استفاده از الگوریتم ZONE و اعمال محدودیت ظرفیت در تحقیقات بسیاری مانند (Lau ، 1996) به کار برده شده است.

– در HCM 2000 به رفتار تصادفی ظرفیت اشاره شده است.

– Brilon W. در سال 2005 مفهومی تصادفی از ظرفیت ارائه داد.

–  Uchidaو  Munehiroدر سال 2010 به بررسی تاثیر رفتار تصادفی ظرفیت بر روی زمان سفر در شبکه شهری پرداختند.

بررسی رفتار تصادفی ظرفیت عملی بزرگراه و تاثیرآن در کنترل رمپ موضوعی نسبتاً جدید است و در نظر گرفتن اثر آن در کنترل رمپ باعث بهینه سازی جریان ترافیک در شرایط متراکم می‌شود.

 

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :بررسی رفتار تصادفی ظرفیت عملی بزرگراه وتاثیر آن در کنترل رمپ

Author: 92