پایان نامه عمران درباره دامنه تکیه گاهی

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 تحلیل مدل دو بعدی برای سازه های  سنگی ژئوتکنیکی درزه دار با روش بدون شبکه

تکه هایی از متن :

1-4- معادلات سیستم مجزا[1]

 

اساساً چهار قانون برای بدست آوردن این معادلات وجود دارد:

1- قانون کار مجازی: مانند اصل هامیلتون، اصل حداقل انرژی پتانسیل کل و …

2- دومین قانون براساس روش های باقیمانده می باشد و در حقیقت فرم کلی قانون که می تواند برای استخراج معادلات در FEM برای جامدات، سازه ها و جریان سیالات استفاده می شود.

3- سومی براساس سری تیلور می باشد که منجر به شکل گیری روش تفاوتهای محدود  (FDM) می شود.

4- چهارمی براساس قانون بقاء در هر حجم محدود در دامنه می باشد. روش حجم محدود (FVM) بر اساس این روش بنا شده است.

کارهای عملی مهندسی نشان می دهد که قوانین اول و دوم برای جامدات و سازه ها کاربرد دارد و دو قانون دیگر برای شبیه سازی جریان سیالات و انتقال حرارت بکار برده می شود. بسیاری از روشهای MFree را می توان با استفاده از قوانین اول و سوم فرموله کرد.

فرموله کردن براساس قوانین اول و دوم شکل ضعیف[2] و براساس قانون سوم شکل قوی[3] نامیده می شود.

 

1-5- حل کننده های معادلات[4]

 

عموماً عرض یا پهنای باند ماتریس های تولید شده در روش بدون المان، کمی از ماتریس های تولید شده در روش المان محدود بزرگتر است. که البته می تواند با بهینه سازی آرایش گره ای آنرا کاهش داد. دو دسته روش برای حل همزمان معادلات وجود دارد: روش های مستقیم[5]  و روش های تکرار[6]. روش های مستقیم عبارتند از روش حذف گاوس[7]  و روش تجزیه ماتریسی[8]. این روش ها کارایی خوبی برای سیستم های نسبتاَ کوچک دارد.

روش های تکرار شامل، روش گوس- ژاکوبی[9] ، روش گوس- سیدل[10] ، روش باقیمانده مزدوج تعمیم یافته[11]  و روش خط آرامش[12]. این روش ها بخوبی برای سیستم های بزرگتر کارایی دارند.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :تحلیل مدل دو بعدی برای سازه های  سنگی ژئوتکنیکی درزه دار با روش بدون شبکه

Author: 92