پایان نامه عمران درباره جذب انرژی

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

بررسی رفتار مهاربندهای کمانش تاب ضربدري شكل

تکه هایی از متن :

   سیستم مهاربندي فولادي

قابهاي خمشی فولادي در اثر حرکات شدید زمین، تغییرمکانهاي زیادي را تجربه می‌کنند و سه مسأله مهم یعنی آسیب‌دیدگی اعضاي غیرسازه‌اي، تشدید اثر Ρ-Δ و همینطور ترك‌خوردگی و شکست اتصال تیر به ستون در ساختمانها را به دنبال دارند. به همین دلیل مهندسین به استفاده بیشتر از قابهاي مهاربندي شده روي آورده‌اند. مهاربندي به شکل تکی معمولا ظرفیت شکل‌پذیري کمی دارد. رفتار هیسترتیک مهاربندي در کشش و فشار متقارن نیست و در هنگام بارگذاري یک طرفه معمولا مقاومت زیادي از دست می‌دهند. به خاطر همین رفتار پیچیده، توزیع واقعی نیروهاي داخلی و تغییرشکلها با آنچه روشهاي مرسوم طراحی پیش‌بینی می‌کنند، مغایرت دارد. ساده سازیهاي طراحی و ملاحظات اجرایی معمولا موجب می‌شوند که مهاربندی‌هاي بعضی از طبقات بسیار قوی‌تر از آنچه مورد نیاز است و در بعضی طبقات نتایجی نزدیک به اهداف طراحی داشته باشند.

همۀ مسائل گفته شده به اضافه درنظرگرفتن از دست رفتن مقاومت مهاربندي پس از کمانش موجب می‌شوند در یک ساختمان با بعضی از طبقات ضعیف روبرو باشیم که خرابیهاي ناشی از زلزله وسایر بارهاي جانبی در آنها متمرکز می‌شود که اگر منجر به خرابی کلی نشود، خرابی اعضاي غیرسازه‌اي را به دنبال خواهد‌داشت. به همین خاطر از سال 1990 ضوابط طراحی مهاربندها تغییر کرد و البته تحقیقات زیادي براي بهبود وضعیت فوق به خصوص در مورد مهاربندی‌هاي همگرا صورت گرفت. در واقع سیستم مهاربندي متشکل از تیرها و ستون‌هایی است که با اعضایی فولادي و با اتصالاتی مفصلی به هم متصل شده‌اند تا در در برابر نیروهاي جانبی مقاومت کنند.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :بررسی رفتار مهاربندهای کمانش تاب ضربدري شكل

Author: 92