پایان نامه عمران درباره :تغییرمکان حداکثر

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

پاسخ دینامیکی یک دال بتن مسلح  تقويت شده با مصالح FRP تحت اثر بار انفجار به کمک روش اجزاء محدود

تکه هایی از متن :

 

3-1-1 مقدمه

با توجه به محدودیت­ها و مشکلات مربوط به انجام مطالعات آزمایشگاهی از جمله محدودیت مربوط به ابعاد نمونه­ ها، مشکلات نصب و اجرا، هزینه و زمان بالا و …، با انجام تحلیل های عددی صحیح می توان نتایج آزمایشگاهی را به محدوده صحیحی از سازه ها که امکان آزمایش عملی برای آنها وجود ندارد تعمیم داد. در اين فصل ابتدا روش­هاي مدلسازي در اين تحقيق، شامل مشخصات مصالح مورد استفاده(بتن و فولاد وFRP))) قابليت نرم­افزار آباکوس در مدلسازي مصالح و روابط و مقررات حاکم بر آن، مشخصات تحليل اجزا محدود و روش حل مسائل شرح داده مي­شود. سپس براي اعتبار بخشي به مدلسازي اجزا محدود و اطمينان از فرضيات در نظر گرفته شده، چند نمونه آزمايشگاهي مدل و صحت مدلسازي تاييد مي­گردد.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :پاسخ دینامیکی یک دال بتن مسلح  تقويت شده با مصالح FRP تحت اثر بار انفجار به کمک روش اجزاء محدود

Author: 92