پایان نامه عمران درباره تست ثبات کلی

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 مقایسه روش­های نوین آنالیز پایداری در شبکه های میکروژئودزی

تکه هایی از متن :

1-3   اهداف تحقیق

در این تحقیق هدف مقایسه روش­های نوین آنالیز پایداری در شبکه­های میکروژئودزی می­باشد. همانطور که گفته شد برای محاسبه جابجایی در شبکه­های میکروژئودزی کشف نقاط پایدار و ناپایدار از اهمیت بسیاری برخوردار است. با تشخیص نقاط پایدار، می­توان اولاً به تعریف واحدی از سیستم مختصات در دو اپک زمانی رسید و ثانیاً میزان جایجایی نقاط ناپایدار را محاسبه کرد. در صورتی که نقاط پایدار به درستی شناسایی نشوند، جابجایی­های محاسبه شده برای نقاط ناپایدار اعتباری نخواهند داشت. به همین دلیل ضرورت استفاده از روشی مناسب، کارا و موثر برای کشف نقاط پایدار و ناپایدار احساس می­شود. متاسفانه این موضوع در بسیاری از پروژه­های میکروژئودزی لحاظ نمی­شود و بدلیل عدم تشخیص صحیح نقاط پایدار، جابجایی­های تعیین شده برای سایر نقاط شبکه به درستی تعیین نمی­گردد. در واقع جابجایی­های محاسبه شده برای نقاط شبکه به واسطه جابجایی سیستم مختصات شبکه است و به واسطه جابجایی واقعی این نقاط نمی­باشد، در نتیجه به جابجایی­های محاسبه شده نمی­توان اطمینان کرد. در روش­هایی که امروزه در عمل از آن­ها استفاده می­شود، سرشکنی اپک اول و محاسبه مختصات برای نقاط در آن اپک و سرشکنی اپک دوم و محاسبه مختصات برای نقاط در آن اپک صورت می­گیرد و تفاوت مختصات حاصل شده در دو اپک را به عنوان جابجایی در نظر می­گیرند. واضح است که این روش بدون یافتن نقاط پایدار شبکه، روش مناسبی نخواهد بود.

به طور كلي براي بررسي جابجایی نقاط یک شبکه، آگاهي از موقعيت نقاط در دو مقطع زماني و مقايسة آنها مورد نياز است. به منظور برآورد مختصات نقاط شبکه در هر اپک از روش کمترین مربعات استفاده می­شود. برآوردگر کمترین مربعات (LSE[1]) یک برآوردگر بهینه است، اما به شرطی­که مشاهدات از تابع توزیع نرمال تبعیت نمایند. به عبارتی هیچ داده­ی اشتباهی در مجموعه­ی داده­ها حضور نداشته باشد. چراکه LSE اثر داده­ی اشتباه را بر روی باقیمانده­های سایر مشاهدات پخش می­کند. بنابراین نتایج حاصل صحیح نخواهد بود، متاسفانه نقطه­ی ناپایدار در بحث میکروژئودزی نیز، در این روش، همانند داده­ی اشتباه عمل می­کند. بنابراین تاثیر جابجایی نقطه­ی ناپایدار روی بقیه نقاط پایدار پخش شده و جابجایی برآورد شده منطبق بر واقعیت نخواهد بود. به بیان دیگر زمانی که نقطه­ای جابجا می­شود، در سرشکنی به روش کمترین مربعات اثر جابجا شدن آن نقطه نه تنها بر روی خود نقطه بلکه بر روی سایر نقاط نیز تاثیر می­­گذارد که این به علت خاصیت پخش کنندگی خطا در LSE می­باشد (Chen et al. 1987; Schwarz and Kok 1993; Kuang 1996; Prószyñski 2000).

روش­های قراردادی آنالیز جابجایی (CDA)، اختلاف مختصات در شبکه بین دو اپک مختلف را با استفاده از آزمون­های آماری مقایسه می­کند. اگر اختلاف مختصات از نظر آماری معنی دار باشد، آنگاه این اختلاف مختصات، عنوان جابجایی را نشان می­دهد.در این تحقیق ابتدا دو روش رایج CDA توضیح داده خواهد شد. نتایج شبیه سازی­های انجام شده در تحقیقات انجام شده نشان می­دهد که نقاط کشف شده توسط CDA همواره درست تشخیص داده نمی­شوند (Hekimoglu et al, 2010) که علت آن می تواند همان خاصیت پخش کنندگی LSE باشد. همچنین نتایج مطالعه Hekimoglu et al (2010) نشان داده است که چنانچه شبکه فقط شامل یک نقطه­ی ناپایدار باشد، نتایج بسیار خوبی حاصل می­گردد و تاثیر پخش کنندگی LSE مینیمم می­گردد. بنابراین با توجه به این نکته، ایده­ای که در این مقاله ارائه شده است، تقسیم­بندی شبکه­ی کلی به چند زیرشبکه است، به نحوی که هر نقطه ناپایدار در یک زیرشبکه جداگانه قرار گرفته و سپس بررسی گردد. در واقع هر زیرشبکه شامل یک نقطه موضوع و سایر نقاط مرجع باشد. در این روش ارتباط بین نقاط ناپایدار از یکدیگر قطع شده و در نتیجه اثر پخش کنندگی کمترین مربعات از بین می­رود. بدین روش می­توان از اثر پخش کنندگی کمترین مربعات کاست. به عنوان مثال اگر در شبکه­ای سه نقطه موضوع A و B و C داشته باشیم، بنابراین به تعداد نقاط موضوع، زیرشبکه خواهیم داشت. زیرشبکه I، زیرشبکه­ای است که تنها شامل A و سایر نقاط مرجع است (شامل نقاط B و C نیست). بطریق مشابه زیرشبکه II شامل نقطه B و سایر نقاط مرجع و زیرشبکه III شامل نقطه C و سایر نقاط است. هر کدام از زیرشبکه­ها به طور جداگانه آنالیز می­شود. این ایده مطرح شده علاوه بر مشاهدات شبیه سازی شده بر روی یک شبکه واقعی نیز پیاده شده است (Erdogan, and Hekimoglu, 2014). آنچه که از نتایج بدست آمده مشخص است این که در تقسیم شبکه به زیرشبکه­ها نتایج بهتری حاصل گردیده است. بنابراین روش زیرشبکه به جای شبکه­ی کلی توصیه می­گردد.

بنابر نتایج بدست آمده پیشنهاد می­شود که جهت افزایش کارآیی روش­های کلاسیک موجود در میکروژئودزی از جمله روش تست ثبات کلی و مینمم سازی نرم­ اول، از تقسیم شبکه به چندین زیرشبکه استفاده شود. این ایده در مقاله­ (Hekimoglu et al, 2010) ، شبیه سازی شده است. منتهی در تحقیق مزبور تنها از روش تست ثبات کلی استفاده شده است. اما در پژوهش حاضر، این ایده علاوه بر داده­های شبیه سازی شده بر روی یک شبکه واقعی نیز پیاده شده است. بعلاوه استفاده از روش مینمم سازی نرم ­اول در آنالیز زیرشبکه نیز بررسی می­شود. همچپنین روش­های رایج (آنالیز کلی شبکه) به همراه روش آنالیز زیرشبکه به صورت مقایسه­ای و مجزا از هم بکار گرفته می­شود و برتری هر کدام مطرح می­گردد.

 

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :مقایسه روش­های نوین آنالیز پایداری در شبکه های میکروژئودزی

Author: 92