پایان نامه عمران درباره تحلیل دینامیکی غیر‌خطی فزاینده

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 مقایسه سطح اطمینان قاب های فولادی مهاربندی همگرا طراحی شده با ضوابط مبحث دهم

تکه هایی از متن :

 

1-1- هدف تحقیق

در این تحقیق با عنوان “مقایسه سطح اطمینان قاب های فولادی مهاربندی همگرا طراحی شده با ضوابط مبحث دهم” سعی گردیده با تعیین عملکرد سازه­ بر طبق ضوابط مبحث ششم مقررات ملی ساختمان (بارهای وارده بر ساختمان) [5]، مبحث دهم مقررات ملی ساختمان (طراحی ساختمان­های فولادی) سال های 84و87 [3و4] طراحی وآنالیز دینامیکی فزاینده(IDA)[6]ودستورات آیین نامه FEMA351[7] تحلیل شده­اندرا مورد بررسی قرارداده وبا توجه به ضوابط آن‌ها ویرایشی که سطح اطمینان بیشتری را در ارزیابی لرزه‌ای بادبند مذکور دارا می­باشد، معرفی گردد.

 

1-2- فرضیات تحقیق

فرضیات مربوط به این تحقیق را می‌توان به دو بخش فرضیات مربوط به مدل‌سازی و رفتار سازه و بخش مربوط به مدل عدم اطمینان در نظر گرفته شده تقسیم‌بندی نمود لذا این فرضیات را می‌توان به صورت زیر بیان نمود:

  • مهاربند به صورت مهاربند همگرای ضربدری در نظر گرفته شده است.
  • بارگذاری به صورت یکطرفه در نظر گرفته شده است.
  • ساختمان با پلان ومهاربندی منظم در نظر گرفته شده است.
  • اتصال تیر و ستون در تمامی قاب ها مفصلی می باشد.
  • تحلیل­ دینامیکی انجام شده از نوع غیرخطی فزاینده (IDA) می­باشد.
  • مقایسه سطح اطمینان برابر مفهوم ودستورالعمل FEMA351 در نظر گرفته شده است.
  • تحلیل غیرخطی قاب­ها به صورت دو بعدی انجام شده است.
  • پاسخ سازه با در نظرگرفتن رفتار غیر‌خطی مصالح ورفتار غیرخطی هندسی تحت اثر زلزله‌ی مشخص تعیین می‌شود.
  • سخت شوندگی کرنش در این مدل ها برابر 3% در نظر گرفته شده است[8].
  • شدت حرکات خاک برای ساختمان­ها برابر با  g35/0 مد نظر قرار گرفت.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :مقایسه سطح اطمینان قاب های فولادی مهاربندی همگرا طراحی شده با ضوابط مبحث دهم

Author: 92