پایان نامه عمران درباره تحلیل دینامیکی

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

بررسی وضعیت پایداری تونل ها و سایر سازه ­های زیرزمینی در اثر بارهای لرزه ای

تکه هایی از متن :

2-2- عملکرد تأسیسات زیرمینی طی رویداد زلزله

مطالعات بسیاری خسارت زلزله به تأسیسات زیرزمینی را به ثبت رسانده اند.ASCE  خسارت در منطقه لس آنجلس ناشی از زلزله سان فرناندو 1971 توصیف می کند.JSCE  عملکرد چندین سازه زیرزمینی شامل تونل های لوله­ای غوطه ور طی لرزش در ژاپن را توصیف می کند.  Dukeو Leeds، Steven ، Dowding  و Rozen، Owen   و Scholl ، Sharma   و Judd، Power  و دیگران، Kaneshiro  و دیگران، همگی مختصری از موارد تاریخی خسارت به تأسیسات زیرزمینی را ارائه داده اند. Owen  و Scholl کوشش Dowding  و Rozen را با 127 مورد تاریخی به روز در آوردند. Sharma   و Judd یک پایگاه داده وسیع از خسارت لرزه ای به سازه های زیرزمینی با استفاده از 192 مورد تاریخی گسترش دادند. Power و دیگران با 217 مورد تاریخی، تجدید نظر بیشتری انجام داده اند. مشاهدات کلی زیر در خصوص عملکرد لرزه ای سازه های زیرزمینی می­تواند صورت گیرد:

  • سازه های زیرزمینی نسبت به سازه هایی که روی سطح ساخته می شوند، در اثر زلزله متحمل خسارت کمتری می گردند.
  • هر چه عمق تونل بیشتر باشد، میزان خرابی در مقایسه با تونل های کم عمق، کمتر است. این امر را بطور طبیعی می توان به بهبود خواص مصالح با افزایش ناشی از سربار و زائل شدگی امواج زلزله با عمق مرتبط دانست.
  • سازه های زیر زمینی بنا شده در خاک در مقایسه با سازه های زیر زمینی بنا شده در سنگ های مقاوم، دچار خرابی بیشتری می شوند.
  • تونل های دارای پوشش و همچنین تونل هایی که در آنها تزریق انجام شده است نسبت به تونل های بدون پوشش در سنگ ایمن تراند. بطور کلی پایدارسازی زمین اطراف تونل و بهبود تماس پوشش با محیط بوسیله تزریق در کاهش خسارات مؤثر است.
  • تونل های تحت اثر بارهای متقارن که باعث بهبود اندر کنش میان پوشش و محیط اطراف تونل می گردد، در برابر زلزله پایدارترند. ضخیم کردن پوشش ممکن است منجر به افزایش نیروهای ناشی از زلزله در پوشش گردد.
  • خسارات ایجاد شده در حین زلزله را می توان به پارامترهایی همچون حداکثر سرعت و شتاب زمین بر مبنای بزرگی و فاصله از کانون زلزله مورد نظر مرتبط نمود.
  • مدت زمان حرکت قوی زمین در حین زلزله دارای اهمیت قابل توجهی است. چرا که ممکن است باعث ایجاد گسیختگی ناشی از تغییر مکان های بزرگ گردد.
  • حرکات با فرکانس بالا ممکن است باعث افتادن سنگ ها و قطعات بتنی در امتداد صفحه ضعیف شود. این نوع فرکانس ها که بسرعت با فاصله زائل می گردد، معمولاً در فاصله کمی از منبع زلزله ایجاد می شوند.
  • بسته به زاویه و نحوه برخورد موج زلزله به تونل این امواج می توانند تقویت شود. البته این زمانی است که طول موج بین یک تا چهار برابر قطر تونل باشد.
  • اگر زلزله موجب ناپایداری شیروانی های سنگی یا خاکی گردد، خرابی ناشی از آن می تواند در ورودی تونل ها قابل توجه باشد.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :بررسی وضعیت پایداری تونل ها و سایر سازه ­های زیرزمینی در اثر بارهای لرزه ای

Author: 92