پایان نامه عمران درباره بهینه یابی سطح لغزش شیروانی ها

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 تحلیل پایداری شیروانی های خاکی و بهینه یابی سطح لغزش شیروانی ها با استفاده از الگوریتم بهینه یابی

تکه هایی از متن :

3-1- مقدمه

انسان موجودي است كه همواره خواهان پيشرفت و ترقي است و علاقه دارد به موقعيتي بهتر از موقعيت كنوني خويش دست يابد، و هم چنين خواهان اين است كه هر چه سريعتر به آرمان خود دست يابد. در اين مسير، سؤالات بسياري براي انسان مطرح مي‌شود:

موقعيت كنوني من كجاست؟، موقعيت بهتر كجاست؟، موقعيت بدتر چيست؟، (به بياني معيار خوبي و بدي چيست؟)، چه مسيري ما را به موقعيت بهتر سوق مي‌دهد؟، از بين مسيرها كدام مسير سريع‌تر و با هزينه كمتر (هزينه زماني يا مالي) ما را به آرمان خويش راهنمايي مي‌كند؟، و هزاران سؤال مشابه ديگر که وجود دارد.

بهينه‌سازي[1] جوابگوي تمامي اين سؤالات است. علم بهينه‌سازي به شما ابزاري مي‌دهد تا به موقعيت‌هاي مختلف ارزش عددي بدهيد و سپس با استفاده از روش‌هايي كه بستگي به روش بهينه‌سازي دارد، شما را به پيمودن راهي دعوت مي­كند تا به آرمان خويش بررسيد. به بياني زندگي انسان، بهينه‌سازي است و تلاش‌هاي روزمره آدمي در جهت بهينه‌سازي زندگي خويش است. بهينه‌سازي را مي‌توان به عنوان فرايند يافتن شرايطي كه مقدار بهينه يك تابع را مي‌دهد تعريف كرد. نکته قابل توجه اين است که براي حل مسائل بهينه‌سازي، روش يگانه‌اي وجود ندارد.

حال اجازه دهيد با نگاه مهندسي به مسئله نگاه كنيم. به طور مثال كار و وظيفه مهندس عمران عبارت است از: برآورد بارها و نيروهاي وارد بر سيستم و تحليل و آناليز سيستم در برابر بارهاي وارده و در نهايت تحليل و طراحي سيستم به نحوي كه بتواند در برابر بارهاي وارده، از خود مقاومت نشان داده و رفتاري قابل قبول داشته باشد. اين كار و علم مهندسي عمران است. اما هنر يك مهندس اين است كه سيستم مورد نظر را با حداقل امكانات و هزينه طراحي كند به طوري كه رفتار مناسبي نيز داشته باشد. به بيان ديگر بهينه‌سازي هنر يك مهندس است. اكثر كارهاي طراحي مهندسي قابل تعريف و برنامه‌ريزي مي‌باشد و بنابراين مي‌توان توسط كامپيوتر عمل آناليز و طراحي را به صورت متناوب و با سرعت انجام داد.

آناليز پايداري شيرواني ها موردي است كه در آن بهينه‌سازي مي‌تواند مورد استفاده قرار بگيرد. در آناليز پايداري شيرواني ها با استفاده از كمينه كردن مقدار تابع هدف (ضريب اطمينان) صورت مي‌پذيرد.

شايد بعضي معتقد باشند كه با بررسي تمام حالات ممكن مي‌توان به جواب بهينه دست يافت بنابراين نيازي به روش‌هاي بهينه‌سازي نيست. براي رفع اين ابهام، فرض كنيد مي‌خواهيم مسئله‌اي كه داراي سه متغير مي‌باشد و هر كدام از اين متغيرها بتواند 10 مقدار متفاوت بپذيرد، را كمينه كنيم. بنابراين در اين مثال داراي 103 حالت طرح مي‌باشيم. با فرض اين كه مدت زمان محاسبه هر طرح 1/0 ثانيه باشد براي بررسي تمام حالات 100 ثانيه زمان نياز است، تا به طرح دلخواه بررسيم. حال فرض كنيد مسئله داراي 10 متغير است و هر متغير نيز بتواند 10 مقدار متفاوت بپذيرد. پس در اين حالت داراي1010 حالت متفاوت خواهيم بود. اگر براي محاسبه و بررسي هر طرح 5/0 ثانيه زمان نياز باشد، 109 5 ثانيه و يا به بياني 160 سال طول خواهد كشيد تا تمامي طرح‌ها بررسي شوند. واضح است براي مسائل طراحي عملي نياز به يك روش كنترل شده مي‌باشد.

تكنيك‌هاي بهينه‌سازي عددي روش منطقي را براي كنترل طراحي پيشنهاد مي‌كند، و تا كنون الگوريتم‌ها و روش‌هاي بسياري در اين زمينه ارائه شده است که به تعدادي از اين روش ها به صورت مختصر در اين فصل اشاره مي کنيم.

 

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :تحلیل پایداری شیروانی های خاکی و بهینه یابی سطح لغزش شیروانی ها با استفاده از الگوریتم بهینه یابی

Author: 92