پایان نامه عمران درباره بررسی عددی کاهش پاسخ لرزه ای مخازن ذخیره مایع

آگوست 21, 2016 Off By 92
پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 بررسی عددی کاهش پاسخ لرزه ای مخازن ذخیره مایع در اثر به کارگیری جداساز های لرزه ای

تکه هایی از متن :

3-7- جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

در این فصل از شبیه‌سازی رایانه‌ای برای بررسی رفتار دینامیکی مخازن مجهز به جداسازهای لرزه‌ای استفاده شد. برای اینکار از روش اجزای محدود برای مدلسازی عددی مخازن استفاده شد. مدل عددی برپا شده به همراه استراتژی حل مورد استفاده، بوسیله نتایج آزمایشگاهی در حالت اعمال بارهای هارمونیک و لرزه‌ای مورد صحت‌سنجی قرار گرفت. پس از اطمینان از صحت عملکرد مدل، از آن برای انجام مطالعات پارامتریک و ارزیابی تاثیر جداسازها در مخازن ذخیره مایعات استفاده شد. برای اینکار سه مخزن با ابعاد پهن، متوسط و لاغر انتخاب و در حال با و بدون جداساز لرزه‌ای مورد آنالیز قرار گرفت. برای در نظر گرفتن رفتار غیرخطی حاصل از عملکرد افقی جداسازها، از فنرهای با رفتار غیرخطی در مدل عددی استفاده شد.

نتایج حاصل از این آنالیزها را می‌توان به صورت زیر خلاصه کرد:

  • مقایسه مقادیر محاسبه شده توسط مدل عددی با نتایج حاصل از آزمایشات، نشان می‌دهد که مدل عددی مذکور با دقت بسیار مناسبی می‌تواند به پیش‌بینی رفتار دینامیکی مخزن بپردازد.
  • مقایسه نتایج حاصل از مدل عددی بر روی مخازن با و بدون جداساز لرزه‌ای، نشان می‌دهد که بکارگیری سیستم جداسازی لرزه‌ای، می‌تواند به طور بسیار چشمگیری در کاهش اثرات ناشی از اعمال بارهای لرزه‌ای موثر باشد. به طوریکه برای مخازن مجهز به جداسازهای لرزه‌ای،نیروی برشی ایجاد شده توسط بارهای دینامیکی به ترتیب مقادیر میانگین 71%، 70% و 50% برای مخازن پهن، متوسط و لاغر، نسبت به مخازن مشابهی که در آنها از سیستم جداساز استفاده نشده است، کاهش مشاهده می‌شود.
  • در رابطه با مقدار لنگر خمشی کلی ایجاد شده در اثر اعمال بارهای دینامیکی وارد بر مخزن مقدار میانگین کاهش حاصل از بکارگیری جداسازها برابر با 71%، 69% و 47% به ترتیب برای مخازن پهن، متوسط و لاغر می‌باشد.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :بررسی عددی کاهش پاسخ لرزه ای مخازن ذخیره مایع در اثر به کارگیری جداساز های لرزه ای