پایان نامه عمران درباره بررسي عملكرد قابهاي بتن آرمه

آگوست 21, 2016 Off By 92
پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

بررسي عملكرد و رفتار قابهاي بتن آرمه با جداسازهاي لرزه‌اي

تکه هایی از متن :

 

2-12- سیستم نوین جرم میر اگر متوازن

سیستم های جرم میر اگر متوازن یا سیستم کنترلی DMT یک میر اگر غیرفعال نسبتاً جدید بوده که در سال‌های اخیر، جهت مقابله با نیروهای جانبی باد و زلزله در بسیاری از پل‌ها و سازه‌های بلند که اغلب از شکل‌پذیری بالایی برخوردارند، به‌کاررفته است. این سیستم ابزاری است شامل یک جرم، یک فنر و یک میر اگر که برای کاهش پاسخ دینامیکی سازه به آن نصب می‌شود و عملکرد آن اساساً بر مبنای استهلاک انرژی ارتعاشی سازه به صورت حرکت نوسانی جرم میر اگر است، بدین ترتیب که فرکانس DMT متناسب با فرکانس یکی از مودهای غالب سازه‌ای معمولاً مود اول تنظیم می‌شود؛ بنابراین زمانی که این فرکانس تحریک می‌شود، حرکت DMT در فازی خارج از حرکت سازه تشدید می‌شود و انرژی از طریق نیروی اینرسی ای که میر اگر به سازه وارد می‌کند، مستهلک می‌شود. نتیجه برخی از پژوهش‌ها نشان می‌دهد که عملکرد جرم میر اگر متوازن در برابر تحریک زلزله که محدوده فرکانسی وسیع تری را نسبت به باد می‌پوشاند، به مشخصات زلزله بستگی زیادی دارد. تعدادی از محققین معتقدند که جرم میر اگر متوازن تنها زمانی در کاهش پاسخ زلزله موثر است که زلزله وارد بر سازه دارای محدوده فرکانسی کوچک و مدت زمان طولانی باشد؛ به عبارت دیگر، از آنجا که پهنای باند فرکانسی نوسانات لرزه‌ای پهن تر از حالت باد بوده و به علاوه در فرکانس‌های بالاتر نیز ارتعاشات قوی تر است لذا مود های بالاتر نیز تحریک می‌شوند و در نتیجه در نظر گرفتن تنها مود غالب ارتعاشی کافی نخواهد بود. با توجه به عدم قطعیت موجود در پیش‌بینی زمین‌لرزه و همچنین مشخصات دینامیکی سازه مثل فرکانس‌های طبیعی و نسبت استهلاک مودهای مختلف ارتعاشی، مفید تر آن است که از تعداد میرا گرهای بیشتر استفاده شود به نحوی که این میر اگرها دارای فرکانس ارتعاشی با اندک اختلافی نسبت به هم باشند تا بتوان محدوده بیشتری از فرکانس‌ها را پوشش داد. به این‌گونه سیستم ها، میر اگرهای چند گانه اطلاق می‌گردد. در این حالت حساسیت سیستم کنترلی به پارامترهایی مثل تحریک ورودی کاهش می‌یابد. به منظور بهبود عملکرد DMT می‌توان از موادویسکوالاستیک در اتصال جرم آن به سازه اصلی بهره برد تا پاسخ لرزه‌ای سازه با استهلاک انرژی به روش‌های دیگر نیز صورت گیرد. یکی دیگر از مشکلات DMT آن است که نقطه اوج اول در پاسخ ارتعاشی را به سادگی نمی‌توان کاهش داد، چرا که DMT به صورت غیرفعال با فرکانس سازه اصلی تنظیم‌شده و به خاطر ارتعاشی با اختلاف با اختلاف فاز باعث کاهش لرزه می‌شود.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :بررسي عملكرد و رفتار قابهاي بتن آرمه با جداسازهاي لرزه‌اي