پایان نامه عمران درباره انتقال آب به روش پمپاژ از سرشاخه های رودخانه

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

بررسی انتقال آب به روش پمپاژ از سرشاخه های رودخانه باستفاده از نرم افزارمتلب

تکه هایی از متن :

1-2- بيان مسأله اساسي تحقيق :

منابع آب تجدید شونده یکی از مؤلفه های مهم در توسعه پایدار کشاورزی وصنعتی در مناطق خشك ونيمه خشك مي باشد.روند فزاینده جمعیت ورشد اقتصادی بخش عمده ای از اقشار کشورهای در حال توسعه مانند چین وهند که لكوموتيو حركت مصرف گرايي در دهه هاي اخير را تشكيل داده اند باعث اعمال فشار روی عرضه وتقاضای منابع آب تجدید شونده  شده اند.رقابت پذیری در بخش های مهم مصرف مانند کشاورزی با مصرف بیش از 90درصد از آب تجدید شونده در کنار مصارف شرب شهری،صنعتی،شیلات ونیازهای زیست محيطي بهمراه نيازهاي بخش تفرجي، مدیریت وبهره برداری بهینه از این امکانات محدود وحیاتی را بیش از پیش در اولویت برنامه ریزی کلان کشورهای در حال توسعه و پیشرفته قرار داده است.درصورتی که تدابیر مدیریتی منظمی همسو با روندروبه رشد مصرف آب اندیشیده نگردد، شرایط را برای بروز بحرانهای حادتر فراهم خواهد نمود.به لحاظ اهمیت این منابع طبیعی تجدید شونده، مطالعات نظام مند در جهت رسیدن به یک مدل كارآمد مدیریتی اجتناب ناپذیر شده است.یکی از ابزارهای کارآمد برای تأمین نیازآب بخش های شرب ،کشاورزی و صنعتی  استحصال آب از سرچشمه ها و انتقال آن به بخش های متقاضی است.بنابر این ایجاد سازوکار هاي مؤثر براي  مدیریت عرضه وتقاضامیتواند دراين راستا مشكل گشا باشد.[1]

سیستم های انتقال آب معمولاً یابه روش ثقلی ویا پمپاژ بوده که مي تواند در کانال های انتقال  وتوزيع از طريق سامانه هاي لوله کشی به مصارف متفاوت برسد.  عوامل متعددی برمیزان کارایی این سیستم ها ازجمله، شرایط توپوگرافی مسير انتقال از مبداء تا مکان مصرف، شیب اراضي، كيفيت خاک و موارد ديگر دخالت دارد.

احداث سد سیمره در منطقه دره شهر و وجود استعداد هاي بالقوه اراضي آبخور آن وانتقال بخشي ازآب اين رودخانه به حوزه بالادستي سد سيمره از جمله راهبردهايي است كه در ايجاد توسعه پايدار منطقه مي تواند تأثير گذار باشد. به این منظوربررسي روش هاي ارتقاء راندمان انتقال يكي از مهمترين مواردي است كه به توسعه پايدار كمك شاياني ميتواند داشته باشد.

لازمه انتقال آب در یک محدوده  وسيع(فاصله 220 کیلومتر از انتهای مسیر رودخانه سیمره در شهرستان كوهدشت-عباس خان و ابتدای آبگیری سد سیمره ) و با ترازهايي متفاوت ازسطح دریا( سرچشمه رودخانه سیمره با 1030 متر و دره شهر با2247 متری از سطح دریا) نيازمند بهره گيري از کانال های انتقال آب توسط سامانه تحت فشار براي پمپاژ آب مي باشد.اين سامانه شرايط را براي آبگيري توسط سيستم هاي مكش ميسر مي كند .با توجه به  لزوم افزایش سطح آب سد سیمره  براي تأمين  نيازمصرف كنندگان، چگونگي انتقال آب  به روش پمپاژاز سرشاخه های رودخانه سیمره با استفاده از نرم افزار بررسي ميگردد. در این راستا سوالی که میتواند مطرح باشد این است که ادوات و سیستم های مورد نیاز برای انتقال این حجم از آب شامل چه مواردی بوده و درصد کارایی و راندمان این طرح به چه میزان است.

 

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد : بررسی انتقال آب به روش پمپاژ از سرشاخه های رودخانه باستفاده از نرم افزارمتلب

Author: 92