پایان نامه عمران درباره آنالیز اندرکنش دینامیکی خاک و سازه تحت اثر بار زلزله

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

آنالیز اندرکنش دینامیکی خاک و سازه تحت اثر بار زلزله با استفاده از روش المان محدود با مرز مقیاس شده

تکه هایی از متن :

1-4-1-1-    روش لایه باریک

 

این روش نیمه­تحلیلی که با عنوان مرز ثابت نیز شناخته شده است، یک روش نیمه گسسته عددی برای تحلیل دینامیکی محیط­های لایه­ای می­باشد. این روش ترکیبی از روش المان محدود (در جهت لایه­بندی) و روش­های تحلیلی (در جهات افقی) می­باشد و شامل جداسازی جزئی محیط در جهت لایه­بندی می­باشد. در این روش، تنها مرز در جهت قائم مش­بندی می­شود. برای مشخص کردن شرایط بازتابشی در
بی­نهایت، از توابع تغییرمکان در جهت افقی استفاده می­شود. در نهايت ماتريس سختي ديناميكي در حوزه فركانس بدست مي­آيد و با استفاده از تبديل سري فوريه مي­توان آن را به حوزه زمان برد. این روش برای مدل کردن محیط­هایی که به صورت افقی لایه­بندی شده­اند و خصوصیات آن­ها در جهت قائم متغیر است، بسیار مناسب می­باشد.

 

 

   شرایط مرزی غیر انعکاسی دقیق

 

شرایط مرزی غیر انعکاسی دقیق، را می­توان برای تحلیل محیط­های نامحدود با هندسه و مواد ساده به کار برد. این شرایط، شامل شرایط انتگرالی در طول مرز هستند و بر پایه جداسازی متغیرها استوار شده­اند. کاربرد این روش به در دسترس بودن و پیچیدگی راه­حل­های تحلیلی بستگی دارد. معمولاً برای مدل کردن یک محیط نامحدود آن را به وسیله یک مرز مصنوعی (مرز قطع کننده)، به یک محیط محدود تبدیل می­کنند و سپس شرایط مرزی غیر انعکاسی دقیق را بر روی آن اعمال کرده و با استفاده از روش­های عددی مثل روش المان محدود آن را تحلیل می­کنند.

 

 

  روش المان محدود با مرز مقیاس شده

 

روش المان محدود با مرز مقیاس شده، یک روش نیمه تحلیلی بر پایه روش المان محدود می­باشد، که قابل کاربرد برای محیط­های محدود و نامحدود است. در این روش مزیت­های دو روش المان محدود و المان مرزی با هم ترکیب شده است و همانند روش المان مرزی تنها مرز را مش­بندی می­کنیم، در نتیجه یک بعد از ابعاد مسئله کاهش می­یابد، به عبارت دیگر مسائل دو بعدی تبدیل به یک بعدی و مسائل سه بعدی تبدیل به دو بعدی می­شوند. در این روش نیازی به حل اساسی نمی­باشد. همچنین در این روش شرایط بازتابشی در بی­نهایت، به صورت دقیق ارضا می­شوند. تنها تقریب موجود در این روش، تفکیک مرزها توسط المان­ها می­باشد. برای آنالیز مسائل الاستودینامیک و الاستواستاتیک روش المان محدود با مرز مقیاس شده، نسبت به روش المان محدود ترجیح داده می­شود. یکی از دلایل استفاده از روش المان محدود با مرز مقیاس شده این است که، آنالیز انجام شده به وسیله این روش دارای دقت و بازده بهتری است. همچنین به دلیل استفاده از راه­حل­های تحلیلی، بسیاری از مشکلاتی که در روش­های دیگر به علت استفاده از روش­های عددی بوجود می­آید، در این روش رفع شده است.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :آنالیز اندرکنش دینامیکی خاک و سازه تحت اثر بار زلزله با استفاده از روش المان محدود با مرز مقیاس شده

Author: 92