پایان نامه عمران: توسعه منحنی های شکنندگی برای ارزیابی لرزه ای سازه های فولادی

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 توسعه منحنی های شکنندگی برای ارزیابی لرزه ای سازه های فولادی

تکه هایی از متن :

3-2 قاب هاي خمشي كاملاً صلب و نيمه صلب

3-2-1 قاب هاي خمشي كاملاً صلب[1]

در اين قاب ها، اتصالات تير و ستون به اندازه كافي صلب است. شرايط اين قاب ها عبارتند از:

  • مقاومت اتصال حداقل برابر با مقاومت ضعيف ترين دو عضو متصل شونده (تير يا ستون) باشد.
  • تغيير شكل اتصال (بدون احتساب تغيير شكل چشمه اتصال) نبايد در كل تغيير مكان جانبي قاب  بيشتر از 10% دخالت نمايد.
  • مقاومت و سختي چشمه اتصال از ضوابط داده شده در استاندارد 2800 پيروي نمايد.

3-2-2 قاب هاي خمشي نيمه صلب[2]

آن دسته از قاب هاي خمشي كه جزء مورد قبل نبوده و مقاومت و سختي قاب به شدت تحت تاثير مقاومت و سختي اتصالات باشد به قاب هاي نيمه صلب معروف مي باشند. بسياري از قاب هايي كه اتصالات آنها به ظاهر صلب بوده مانند اتصالات جوشي مستقيم بال و يا با ورق هاي اتصال ضعيف طراحي و يا اجرا شده باشد جزء اين دسته از قاب ها قرار مي گيرند.

3-3 انواع قاب های مقاوم خمشی MRF

استفاده از قاب های خمشی در ساختمان های معمولی کوتاه و متوسط بدليل عدم محدوديت های معماری مورد علاقه بسياری از معماران و کارفرمايان می باشد. اين سيستم دارای شکل پذيری قابل ملاحظه ای نسبت به ساير سيستم های لرزه بر است در حالی که به دليل سختی نسبتاً کم استفاده تنها از اين سيستم در ساختمان های بلند، از تغيير شکل زياد رنج می برد و ممکن است منجر به يک طرح غيراقتصادی گردد.

قاب های خمشی با رعايت جزئيات خاصی جهت تامین شکل پذيری موردنياز، به سه دسته تقسيم می شوند:

 

1) قاب خمشی ويژه SMF

2) قاب خمشی متوسط IMF

3) قاب خمشی معمولی OMF

تقسيم بندی قاب های خمشی فولادی ويژه، متوسط و معمولی بر مبنای چگونگی رفتار لرزه ای آنهاست و اين تقسيم بندی در آيين نامه های جديد آمده است.

آيين نامه FEMA-302 و استاندارد 2800، فقط قاب های خمشی معمولی و ويژه را پوشش می دهد. اين سه نوع سيستم قاب خمشی (معمولی، متوسط و ويژه)، عملکرد يکسانی ندارند. قاب خمشی معمولی قوی تر از قاب خمشی متوسط و ويژه می باشد ولی شکل پذيری کمتری نسبت به دو نوع ديگر دارد. در نتيجه، قاب خمشی معمولی بايد بتواند در هنگام شروع خرابی، برای نيروی زلزله بالاتری نسبت به دو سيستم ديگر مقاومت کند و هر چه شدت حرکت زمین بعد از آستانه خرابی برای اين سه سيستم افزايش يابد، انتظار می رود که سيستم OMF خطر خرابی بيشتری نسبت به IMF و SMF داشته باشد و IMF خطر خرابي بيشتری نسبت به SMF داشته باشد.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :توسعه منحنی های شکنندگی برای ارزیابی لرزه ای سازه های فولادی

Author: 92