پایان نامه عمران تحلیل مدل دو بعدی برای سازه های سنگی ژئوتکنیکی درزه دار با روش بدون شبکه

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 تحلیل مدل دو بعدی برای سازه های  سنگی ژئوتکنیکی درزه دار با روش بدون شبکه

تکه هایی از متن :

3-3- قوانین حاکم بر فرمهای ضعیف

 

معادلات دیفرانسیلی که برای حل مساله بدست می آیند فرم قوی از سیستم معادلات می باشند. حالت ایده آل اینست که حل دقیق برای چنین معادلاتی بدست آوریم ولی در بسیاری از مسایل عملی مهندسی با طبیعت پیچیده، بسیار دشوار است. لذا لازم است از روشهای عددی برای حل معادله دیفرانسیل بهره برد. برخی از روشهای عددی نظیر تفاضل محدود مستقیما از فرم قوی معادلات استفاده می کند. عمده مشکل در حل عددی فرم های قوی پایداری روش ها در حالت کلی می باشد. زیرا در فرمول بندی فرم های قوی فرض بر آنست که توابع مجهول تقریبی باید تا درجه کافی سازگاری داشته باشند. و تا درجه مورد نظر در معادله دیفرانسیل جزیی مشتق پذیر باشند. براین اساس دسته وسیعی از روش های عددی از فرم ضعیف استفاده می کنند که در آنها سازگاری کمتری مورد نیاز است. فرمول بندی براساس فرم های ضعیف معمولاً می تواند مجموعه ای از سیستم های معادلاتی مجزای پایدار ایجاد کند که به جوابهای بسیار دقیق منجر شود.

اساساً دو دیدگاه غالب برای ساخت فرم های ضعیف وجود دارد، که عبارتند از : روش های تغییر پذیری [1]  که مبتنی بر روش های انرژی می باشند و روش باقیمانده وزن دار[2].

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :تحلیل مدل دو بعدی برای سازه های  سنگی ژئوتکنیکی درزه دار با روش بدون شبکه

Author: 92