پایان نامه عمران تحلیل عددی جریان در نزدیکی رمپ هواده سرریز تونلی

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 تحلیل عددی جریان در نزدیکی رمپ هواده سرریز تونلی

تکه هایی از متن :

تحلیل حساسیت

حساسیت مدل­های عددی به هندسه مدل، شبکه­بندی، شرایط مرزی و شرایط اولیه همواره یکی از مسائل مهم در مدل­سازی عددی بوده است. تولید شبکه یکی از مهم­ترین بخش­های حل عددی محسوب می­شود که در دقت حل عددی بسیار تاثیرگذار است در همین زمینه الگوهای متفاوتی در زمینه شبکه بندی در مدل­های مختلف عددی ارائه شده­اند که هرکدام دارای نقاط قوت و ضعف می­باشند.

در نرم­افزار Fluent نیز برای هر چه نزدیک­تر کردن نتایج مدل­سازی عددی به مدل هیدرولیکی بایستی از روش سعی و خطا استفاده کرد به طوری که با به کار بردن شبکه بندی­های مختلف در مدل عددی و مقایسه نتایج خروجی از نرم­افزار با نتایج مدل آزمایشگاهی مناسب­ترین هندسه و شبکه بندی را انتخاب کرد.

در این تحقیق از سلول­های محاسباتی با اندازه m 002/0 تا m 007/0 استفاده شده است. تحلیل حساسیت مدل عددی نسبت به اندازه­ی مش­ها صورت پذیرفت و مشخص گردید که در حالت دو بعدی و سه بعدی به کارگیری شبکه بندی با ابعاد سلولی کوچکتر از شبکه ایجاد شده با اندازه سلول محاسباتی m 003/0 و m 004/0، تاثیر چندانی بر دقت محاسبات ندارد. تحلیل حساسیت جهت تعیین تعداد سلول­های نزدیک جداره نیز در حالت دو بعدی و سه بعدی صورت گرفت و مشخص شد که جهت تطابق بهتر نتایج مدل عددی با نتایج آزمایشگاهی می­بایست 12 سلول نزدیک جداره ریز شوند. همچنین در مدل عددی، برای طول داکت در بالادست رمپ اندازه­های متفاوتی در نظر گرفته شد و با انجام تحلیل حساسیت، مشخص شد که طول m 1 برای داکت در بالادست رمپ جهت توسعه یافتن کامل جریان قبل از رسیدن به محل رمپ، کافی می­باشد.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :تحلیل عددی جریان در نزدیکی رمپ هواده سرریز تونلی

Author: 92