پایان نامه عمران :تحليل عددي سه بعدی پايداري استاتيكي و ديناميكي شيرواني ها

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

تحليل عددي سه ­بعدی پايداري استاتيكي و ديناميكي شيرواني­ هاي مهم پرديس دانشگاه ياسوج

تکه هایی از متن

  • شیب بحرانی[1]

از آنجایی که تمامی تحلیل­ها برای بدست آوردن ضرایب اطمینان شیب می­باشد لذا لازم است در یک شیب واقعی شیب بحرانی تشخیص داده شود. گاهی اوقات این کار به سادگی انجام­پذیر است، ولی در صورتیکه از مقطعی به مقطع دیگر مشخصات و هندسه­ی خاک تغییر پیدا کند بایستی شیب­های زیادی مقطع زده شود و ضرایب اطمینان مینیمم محاسبه شود.

 

 

  • تنش کل[2] و تنش مؤثر[3]

دو روش کلی برای تحلیل پایداری شیب­ها وجود دارد یکی تحلیل با تنش کل بر اساس مقاومت برشی زهکشی نشده[4] و دیگری تحلیل با تنش مؤثر بر اساس مقاومت برشی زهکشی شده­ی[5] خاک است  ]4[.

چنانچه در حین بارگذاری یک نمونه­ی خاک اشباع شده، آب منفذی فرصت کافی برای خروج از خلل و فرج خاک داشته باشد به عبارت دیگر شرایط زهکشی برقرار باشد از پارامترهای و  استفاده می­کنیم. در غیر این صورت پارامترهای زهکشی نشده  و  در محاسبات لحاظ می­گردد.

در موارد زیر تحلیل بر اساس تنش مؤثر صورت می­گیرد:

  • در خاک­های درشت دانه و نفوذپذیر و در بررسی دراز مدت پایداری[6]
  • در کلیه­ی خاک­ها در صورتی که زهکشی کامل در آنها صورت پذیرد
  • در مواردی که لازم باشد از پارامترهای تنش کل استفاده شود، همان شیب یک­بار هم با پارامترهای تنش مؤثر نیز آنالیز می­شود و ضریب اطمینان مینیمم دو حالت لحاظ می­گردد.

در موارد زیر از پارامترهای تنش کل استفاده می­شود:

  • در خاک­های NC یا رس­های اندکی پیش تحکیم یافته
  • در بارگذاری سریع مانند زلزله و بررسی پایداری کوتاه مدت[7]

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :تحليل عددي سه ­بعدی پايداري استاتيكي و ديناميكي شيرواني­ هاي مهم پرديس دانشگاه ياسوج

Author: 92