پایان نامه عمران: بهسازی لرزه ای قاب های بتن آرمه میانپر مصالح بنایی با استفاده از پلیمرهای مسلح فیبری

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

بهسازی لرزه ای قاب های بتن آرمه میانپر مصالح بنایی با استفاده از پلیمرهای مسلح فیبری

تکه هایی از متن :

2-2-1-1- بررسی نتایج

 

1- بهبود عملکرد لرزه‌ای قابل توجهی در قابهای مقاوم شده با دو آرایش مختلف FRP در متغیرهای گریز درون‌طبقه‌ای، ظرفیت باربری جانبی، ظرفیت اتلاف انرژی، سختی و آسیبها حاصل گردید.

2- بر اساس مشاهدات خرابی در هر دو روش، روش شبه دینامیکی باعث آسیب‌های بیشتری هم در اجزاء اولیه و هم در اجزاء ثانویه در مقایسه با روش شبه استاتیکی در سطوح یکسانی از گریزهای طبقه نشان داد.

3- انرژی تلف شده تجمعی برای نسبت گریزهای متغیر ناشی از تعداد چرخه های زیاد در روش شبه استاتیکی کمتر از روش شبه دینامیکی بود.

4- بر اساس براورد عملکرد، روش مقاوم سازی قطری الماسی[1]، تکنیک مؤثری در تبدیل قاب توخالی از حالت مقاوم در برابر گسیختگی به سطح عملکرد ایمن برای زلزله طراحی با PGA برابر g4/0 می‌باشد.

5- پیش‌بینی‌های تحلیلی برای قاب توخالی، قاب میانپر و قاب میانپر مقاوم‌سازی شده با روش قطری نزدیک به نتایج آزمایشگاهی بود. در حالیکه روش مقاوم‌سازی الماسی بطور مقایسه‌ای مقاومت برشی بیشتری نشان داد [69].

 

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :بهسازی لرزه ای قاب های بتن آرمه میانپر مصالح بنایی با استفاده از پلیمرهای مسلح فیبری

Author: 92