پایان نامه عمران: بهسازی لرزه ای قاب های بتن آرمه میانپر مصالح بنایی با استفاده از پلیمرهای مسلح فیبری

آگوست 23, 2016 Off By 92
پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

بهسازی لرزه ای قاب های بتن آرمه میانپر مصالح بنایی با استفاده از پلیمرهای مسلح فیبری

تکه هایی از متن :

2-2-1-1- بررسی نتایج

 

1- بهبود عملکرد لرزه‌ای قابل توجهی در قابهای مقاوم شده با دو آرایش مختلف FRP در متغیرهای گریز درون‌طبقه‌ای، ظرفیت باربری جانبی، ظرفیت اتلاف انرژی، سختی و آسیبها حاصل گردید.

2- بر اساس مشاهدات خرابی در هر دو روش، روش شبه دینامیکی باعث آسیب‌های بیشتری هم در اجزاء اولیه و هم در اجزاء ثانویه در مقایسه با روش شبه استاتیکی در سطوح یکسانی از گریزهای طبقه نشان داد.

3- انرژی تلف شده تجمعی برای نسبت گریزهای متغیر ناشی از تعداد چرخه های زیاد در روش شبه استاتیکی کمتر از روش شبه دینامیکی بود.

4- بر اساس براورد عملکرد، روش مقاوم سازی قطری الماسی[1]، تکنیک مؤثری در تبدیل قاب توخالی از حالت مقاوم در برابر گسیختگی به سطح عملکرد ایمن برای زلزله طراحی با PGA برابر g4/0 می‌باشد.

5- پیش‌بینی‌های تحلیلی برای قاب توخالی، قاب میانپر و قاب میانپر مقاوم‌سازی شده با روش قطری نزدیک به نتایج آزمایشگاهی بود. در حالیکه روش مقاوم‌سازی الماسی بطور مقایسه‌ای مقاومت برشی بیشتری نشان داد [69].

 

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :بهسازی لرزه ای قاب های بتن آرمه میانپر مصالح بنایی با استفاده از پلیمرهای مسلح فیبری