پایان نامه عمران بهسازی لرزه ای قاب های بتن آرمه میانپر مصالح بنایی با استفاده از پلیمرهای مسلح فیبری

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

بهسازی لرزه ای قاب های بتن آرمه میانپر مصالح بنایی با استفاده از پلیمرهای مسلح فیبری

تکه هایی از متن :

5) ضریب مقیاس

آزمایش نشان می­دهد که مقاومت مقیاس شده با کاهش ضریب مقیاس افزایش می­یابد [41]. به طور کلی مقیاس کردن نمونه­های آجری توصیه نمی­گردد زیرا این کار مشقات زیادی به همراه دارد، ضمن این که نتایج به­دست آمده را به راحتی نمی­توان به نمونه واقعی نسبت داد [56]. به­گونه­ای که استفاده از مقیاس کمتر از %33 به هیچ وجه توصیه نمی­گردد.

6) چسبندگی بین ملات و آجر

این عامل تنها مقاومت ترک­خوردگی را متأثر می­سازد و تأثیر زیادی بر مقاومت نهایی که مربوط به مود خردشدگی گوشه است ندارد [41].

7) آرماتور

با توجه به تحقیقات گذشته نمی­توان به نتیجه­گیری محکمی در مورد اثر آرماتور بر مقاومت میانقاب رسید. با این وجود نتایج برخی آزمایش­ها نشان می­دهد که اگر ترک­خوردگی میانقاب افقی باشد، آرماتور تأثیری بر مقاومت ندارد ولی اگر ترک­خوردگی قطری باشد به خصوص وقتی که دو قسمت ترک خورده نسبت به هم در جهت افقی حرکت کنند، آرماتور باعث افزایش مقاومت نهایی خواهد شد.

8) مقاومت ملات

هرچه مقاومت ملات بیشتر باشد مقاومت ترک­خوردگی و مقاومت نهایی میانقاب نیز افزایش بیشتری خواهد داشت. ملات بهتر دارای چسبندگی بیشتر با آجر است و به همین دلیل باعث افزایش مقامت ترک­خوردگی نیز می­گردد [20].

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :بهسازی لرزه ای قاب های بتن آرمه میانپر مصالح بنایی با استفاده از پلیمرهای مسلح فیبری

Author: 92