پایان نامه عمران بررسی هیدروژئولوژی منطقه و تهیه نقشه های موضوعی نظیر نقشه های هم تراز و هم عمق آب زیرزمینی

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 بررسی هیدروژئولوژی منطقه­ و تهیه نقشه­ های موضوعی ­نظیر نقشه ­های هم­ تراز و هم عمق آب­ زیرزمینی

تکه هایی از متن :

4-2-1-3- رودخانه آبندان

این رودخانه از دامنه های شمالی قلّه 3701 متری موصوف در بالا سرچشمه گرفته و در جهت شمال غربی و از میان دره­های عمیق جریان می­یابد. طول این شاخه 18 کیلومتر و حوزه آبریز آن حدود 60 کیلومترمربع می­باشد که مرتفع و کوهستانی بوده است.

 

4-2-1-4- رودخانه پولک

یکی دیگر از شاخه­های رودخانه سجادرود بوده که از جنوب کوه کم ارتفاع چنگ­پور یا قریه­لدار واقع در 34 کیلومتری جنوب بابل سرچشمه گرفته و از جنوب به شمال جریان یافته است. طول رودخانه پولک که شاخه کوچکی از سجاد­رود می­باشد 15 کیلومتر و حوزه آبریز آن کوچک و کم ارتفاع و پوشیده از جنگل می­باشد.

 

4-2-1-5- رودخانه کلارود

این رودخانه یکی از شاخه­های مهم رودخانه بابل بوده که از دامنه­های شمال شرقی کوه بندرسکون واقع در 37 کیلومتری جنوب غربی بابل سرچشمه می­گیرد. طول اين رودخانه 50 کیلومتر بوده و وسعت حوزه آبریز آن حدود 180 کیلومتر مربع می­باشد. بیش از نصف این حوزه در مناطق کوهستانی کم ارتفاع و پوشیده از درخت قرار دارد و دارای آبدهي دائم مي­باشد.

 

4-2-1-6- رودخانه تاره (تررود)

از شاخه­های شرقی کلارود در ابتدای شروع سرشاخه­ها بوده که از دامنه­های کوه 1508 متری سپاه پل واقع در 39 کیلومتری جنوب غربی بابل سرچشمه گرفته و از میان دره­های عمیق در جهت شمال جریان یافته و در نهايت به ساحل راست رودخانه کلارود اتصال می­یابد. طول این شاخه کوچک 15 کیلومتر بوده و حوزه آبریز کم وسعت آن­، کوهستانی و جنگلی می­باشد­. این رودخانه دارای آب دائم بوده ولی دبی آن کم می­باشد­.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :بررسی هیدروژئولوژی منطقه و تهیه نقشه های موضوعی نظیر نقشه های هم تراز و هم عمق آب زیرزمینی

Author: 92