پایان نامه عمران بررسی دوام تیرهای بتن مسلح تقویت شده با ورق GFRP در محلول قلیایی

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

  بررسي دوام تيرهاي بتن مسلح تقويت شده با GFRP تحت واکنش قليايي سنگدانه ها 

تکه هایی از متن :

  • اهداف تحقیق

از اهداف این تحقیق می­توان موارد زیر را برشمرد:

  • بررسی دوام تیرهای بتن مسلح تقویت شده با پلیمرهای تقویت شده با الیاف شیشه (GFRP) تحت واکنش قلیایی سنگدانه­ها.

بعد از انجام واکنش قلیایی در تیرها و تقویت آن­ها با GFRP، این تیرها از نظر تحمل بار خمشی با تیرهایی که در آن­ها واکنش قلیایی صورت نگرفته مقایسه می­شوند.

 

  • بررسی دوام تیرهای بتن مسلح تقویت شده با ورق GFRP در محلول قلیایی.

تأثیر محلول هیدروکسید سدیم یک نرمال در انجام واکنش قلیایی و نقش GFRP در بهبود مقاومت خمشی تیرها بررسی می­شود.

 

  • بررسی تأثیر ورق GFRP بر افزایش مقاومت خمشی تیرهای بتن مسلح تقویت شده با این ورق­ها.

تاثیر ورقGFRP در بهبود مقاومت خمشی تیرهای بتن مسلح تقویت شده با این ورق­ها در مقایسه با تیرهای بدون تقویت بیان می­شود.

  • روش تحقیق

با توجه به اهداف ذکر شده از روش تحقیق تجربی استفاده شده است. لذا پس از پس از جمع­آوری مطالب درباره تقویت تیرهای بتن مسلح با FRP و دوام مواد کامپوزیتی در محیط­های مختلف و همچنین تأثیر افزودنی قلیا بر بتن و تشریح واکنش قلیایی سنگدانه­ها، مصالح و مواد بکار رفته در این تحقیق تشریح می­شوند که این موارد در فصل دوم و سوم ارائه شده­اند. سپس دو سری تیر بتن مسلح یکی حاوی ماسه فعال و دیگری با ماسه غیر فعال طراحی و ساخته شد. براین اساس 16 تیر بتن مسلح 400×80×80 میلیمتر قالب­بندی و بتن­ریزی گردید و پس از 28 روز عمل آوری به هشت گروه تقسیم­بندی شدند و در دو شرایط محیطی  قرار گرفتند. این تیرها به مدت هشت ماه در این محیط­ها نگهداری و سپس تحت آزمایش خمش تک نقطه­ای تست شدند.

در فصل چهارم جزئیات ساخت و طراحی نمونه­ها و روند انجام آزمایش بطور کامل ارائه شده است. پس از انجام آزمایش بار گسیختگی تیرها و جابجایی متناظر با آن­ها بدست آمد که نتایج با هم مقایسه شدند و تحت بررسی بیشتر قرار گرفتند. همچنین برای اندازه­گیری انبساط نمونه­ها 6 تیر غیر مسلح نیز در نظر گرفته شد که در فصل پنجم نتایج آزمایش  نمونه­ها و بحث و بررسی بر روی نتایج صورت گرفته و در پایان نتایج  حاصل از این تحقیق بیان شده است.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد : بررسي دوام تيرهاي بتن مسلح تقويت شده با GFRP تحت واکنش قليايي سنگدانه ها 

Author: 92