پایان نامه عمران بررسی آزمایشگاهی خواص مکانیکی و جمع شدگی بتن سبک حاوی ذرات نانوسیلیس

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

بررسی آزمایشگاهی خواص مکانیکی و جمع شدگی بتن سبک حاوی ذرات نانوسیلیس

تکه هایی از متن :

ب بر اساس چگالی:

1- بتن سبك با دانسيته سنگين: دانسيته در حدود 1200 كيلو گرم در متر مكعب (مقاومت فشاري در حدود  Kg/cm2 65) تا دانسيته در حدود 1600 كيلوگرم در متر مكعب (مقاومت فشاري در حدود  Kg/cm2  176) و دانسيته هاي بالاتر تا حد 1800 كيلو گرم با مقاومت فشاري حدود Kg/cm2 250 بدون مشكل قابل دسترسي مي باشند كه براي بعضي سازه هاي باربر در ساختمانها توصيه مي شود. براي  اسكلت ساختمانهاي بلند و ديوارهاي باربر و تقويت شده دانسيته هاي Kg/cm3 1400 و براي ديوارهاي مياني با ضخامت هاي 65 تا 80 ميليمتر نيز بكار گرفته مي شود. بديهي است كه كاهش يك تن وزن هر متر مكعب ديوار باعث كاهش هزينه هاي ناشي از ايجاد اسكلت هاي فلزي گران قيمت سنگين براي ساختمان مي گردد.

بكارگيري ديوارهايي با اين دانسيته وزن مرده ساختمان را در مقايسه با آجر حدود 50 درصد كاهش   مي دهد. علاوه بر اين به علت نازك شدن ديوارهاي ساختمانها سطح مفيد منازل تا حدود 7 درصد افزايش مي يابد و فضاي مفيد ساختمانها را افزايش مي دهد.

  • بتن سبك با دانسيته متوسط: پانل هاي پيش ساخته بتن با وزنهاي 800 – 1000 كيلوگرم در متر مكعب براي ديوارهاي غير باربر براي سازه هاي فلزي و بتني كاربرد فراواني دارد.

3 بتن سبك با دانسيته پايين: دانسيته هاي كمتر در حدود 300 تا 600 كيلوگرم در متر مكعب براي افزايش عايق حرارتي سازه ها ايده آل هستند. مقاومت بتن سبك در برابر آتش، جذب آب و صوت اين محصول را در مقايسه با ساير مصالح ساختماني در بازار بسيار جذاب نموده است، هر چند كه ساير مصالح ساختماني كه براي عايق كاري در ساختمان بكار مي روند ممكن است سبكتر باشند اما قيمت بالاي آنها و كاهش راندمان آنها به دليل جذب زياد رطوبت باعث شده است كه بتن سبك جايگزين بهتري در مقايسه با مصالح ساختماني فوق باشد. در واقع بتن سبك با دانسيته پايين براي استفاده در هتلها و ساختمانهاي تجاري و مدارس كه آلودگي صوتي يكي از معضلات اين اماكن مي باشد بسيار مطلوب است.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :بررسی آزمایشگاهی خواص مکانیکی و جمع شدگی بتن سبک حاوی ذرات نانوسیلیس

Author: 92