پایان نامه عمران بررسي اثرات تغییر اقلیم بر منحني فرمان بهره برداري سدها

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 بررسي اثرات تغییر اقلیم بر منحني فرمان بهره ­برداري سدها

تکه هایی از متن :

2-2- اثر تغییر اقلیم بر پارامترهای هیدرولوژیکی و منابع آب

از سال 1987 سازمان جهاني هواشناسي (WMO[1]) بر لزوم تحقيق درباره اثرات تغييرات اقليم بر منابع آب تاكيد كرد. بر اين اساس يك بخش از يازدهمين نشست اتحاديه بين‌المللي ژئودزي و ژئوفيزيك توسط انجمن بين‌المللي علوم هيدرولوژيكي به اقليم و منابع آب تخصيص يافت. همچنين اجلاس بررسي مشكلات احتمالي تغييرات اقليم بر منابع آب در سال 1988 در استراليا برگزار شد. عوامل ذکر شده سبب شد تا دانشمندان تحقيقات گسترده‌اي را براي يافتن اثرات هيدرولوژيكي تغييرات اقليم در حوضه‌هاي آبريز وآثار اين پديده بر منابع آب آغاز كنند كه اين تحقيقات از آن زمان تاكنون ادامه دارد.

به طور کلی، اثرات پدیده تغییر اقلیم بر منابع آب را می­توان در کاهش ذخایر برف، تغییر در مدت، شدت، زمان و توزیع بارش، تغییر در نوع و شکل بارش، تغییر در پوشش گیاهی و حیات وحش، افزایش سطح آب اقیانوس­ها، افزایش دمای آب و تغییر در تقاضای کشاورزی و شهری مشاهده کرد.

از جمله تحقیقات انجام شده در مورد اثر تغییر اقلیم بر منابع آب می توان به موارد زیر اشاره کرد :

  • Wolok and McCable(1999) در تحقیقی به ارزيابي روندهاي اقليمي آينده بر 18 ناحيه منابع آب آمريکا پرداختند. بدين منظور مدل ساده بيلان آب با دو مدل GCM متفاوت شامل HadCM2 و CGCM1 تلفیق شده و روندي نزولي براي تغييرات رواناب پيش بيني شده است.
  • Goasian و همکاران (2003) از مدل SWATبراي شبیه سازی رواناب منطقه و ارزيابي تاثير تغيير اقليم بر منابع آب هند استفاده کردند. مطالعه اوليه به صورت بررسي آب موجود در مکان و زمان بدون در نظر گرفتن سازه‌هاي ساخت دست بشر بود. در مرحله بعد اين کار با فرض اينکه کاربري اراضي در طي زمان تغيير نمي‌کند، انجام شد. نتايج نشان مي‌دهد که سناريوهاي افزایش گازهای گلخانه­ای، خشکسالي و سيلاب‌هايي با شدت بيشتر و کاهش رواناب را پيش‌بيني مي‌کنند.
  • ماتوندو و همكاران[2] (2004) اثر تغييراقليم بر هيدرولوژي و منابع آب را در سوئيس مورد بررسي قرار دادند و براي بررسي اثر تغييراقليم از خروجي‌هاي مدل‌هاي GCMاستفاده كردند. اين ارزيابي بر روي سه حوضه به نام‌هاي امبلازي[3] ، كوماتي[4] و انگاواما[5] صورت گرفته ‌است. آنها براي توليد داده‌هاي ریز مقياس در دوره پايه از مدل MAGICCاستفاده كردند. سپس، اين متغيرهاي اقليمي را به عنوان ورودي به يك مدل بارش-رواناب كاليبره شده به نام WatBall معرفي كردند. نتايج تحقيق آنها نشان داد كه رواناب در حوضه‌هاي كوماتي و امبلازي تغييرات چنداني نخواهد كرد ولي رواناب سالانه در حوضه انگاواما از 4% تا 23% تغيير خواهد كرد.
  • همچنين، دتينگر و همكاران[6] (2004) از نتايج مدل اقليميPCM[7] در شش حوضه آبريز آمريكا براي شبيه‌سازي شرايط آينده استفاده كردند و نتايج بدست آمده از اين مدل را براي شبيه‌سازي‌هاي هيدرولوژيكي حوضه‌هاي آبريز وارد مدل هيدرولوژيكي PRMS[8] كردند. نتايج آنها نشان داد كه در پايان قرن بيست‌و‌يكم پيك‌هاي ذوب برف و جريان رودخانه زودتر از دوره‌هاي تاريخي رخ خواهد داد.
  • ژاوو و همكاران[9] (2005) واكنش متغيرهاي اقليمي نسبت به افزايش گازهاي گلخانه‌اي را در آفريقاي جنوبي مورد بررسي قرار دادند و در تحقيق خود از خروجي‌هاي مدل‌هاي گردش عمومي جوGELATO ، OPAو ARPEGEتحت سناريوي  B2از مجموع سناريوهاي SRES و روش ریز مقياس نمایی آماري استفاده كردند. همچنين، آنها براي بررسي توانايي  GCMدر شبيه‌سازي متغيرهاي اقليمي در زمان حاضر و شبيه‌سازي تغييرات بارش تا پايان قرن 21ام از روش آناليز همبستگي استاندارد (Canonical Correlation Analysis, CCA) استفاده كردند. نتايج تحقيق آنها نشان‌دهنده كاهش در بارش به ميزان 2/8 %  تا پايان قرن 21ام در بيشتر بخش‌هاي جنوبي آفريقا مي‌باشد.

 

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد : بررسي اثرات تغییر اقلیم بر منحني فرمان بهره ­برداري سدها

Author: 92