پایان نامه عمران بررسي آبشستگي و روش هاي حفاظت پايين دست سازه هاي هيدروليكي رودخانه اي

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 بررسي آبشستگي و روش هاي حفاظت پايين دست سازه هاي هيدروليكي رودخانه اي 

تکه هایی از متن :

مقدمه

نظر به موضوع پایان نامه که در مورد آبشستگی اطراف پایه های پل (مطالعه موردی پل دوم رودخانه میناب) می باشد، لازم است تا ابتدا توضیحاتی در مورد آبشستگی و الگوی جریان اطراف پایه پل ها ارائه شود و در ادامه در این فصل به مروری بر تحقیقات پیشین سایر محققان در جهان و ایران در زمینه های مشابه پرداخته می شود.

آبشستگی[1]

به فرسایش بستر و کناره آبراهه در اثر عبور جریان آب، به فرسایش بستر در پایین دست سازه های هیدرولیکی به علت شدت جریان زیاد و یا به فرسایش بستر در اثر بوجود آمدن جریان های متلاطم موضعی، آبشستگی گویند. عمق ناشی از فرسایش بستر نسبت به بستر اولیه را عمق آبشستگی می نامند. ( شفاعی بجستانی، 1373)

2-1-1- انواع آبشستگی از نظر بوجود آمدن

آبشستگی حاصل از جریان رودخانه در پل‌ها را می‌توان از این منظر به سه نوع تقسیم نمود:

 آبشستگي عمومي

اين نوع آبشستگي زماني رخ مي دهد كه جريان در بازه اي از رودخانه قادر باشد ذرات بستر را در طول مسير جابجا و با خود حمل كند كه باعث كاهش تراز بستر رودخانه در همان بازه مي شود. آبشستگي عمومي شامل موارد زير مي شود: (معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور،.1390)

  • پايين افتادگي تراز رودخانه
  • مهاجرت جانبي رودخانه جابجايي رودخانه در پلان
  • آبشستگي در قوس رودخانه ها و پيچانرودها
  • آبشستگي در محل اتصال رودخانه ها و انشعابات

 

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :بررسي آبشستگي و روش هاي حفاظت پايين دست سازه هاي هيدروليكي رودخانه اي 

Author: 92