پایان نامه عمران با موضوع منحنی بهره برداری سد

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 بررسي اثرات تغییر اقلیم بر منحني فرمان بهره ­برداري سدها

تکه هایی از متن :

1-3- ضرورت انجام تحقيق

پديده تغيير اقليم و اثرات آن،‌ به عنوان يكي از مهم‌ترين چالش‌هاي پيش رو در مديريت ‌منابع‌‌آب و انرژي شناخته شده ‌است. بخش عمده‌اي از تحقيقات انجام شده و در حال انجام در زمينه آب و انرژي از دهه آخر قرن بيستم تاكنون،‌ معطوف به بررسي اين پديده و اثرات آن بوده ‌است. بررسي مطالعات صورت گرفته در این زمينه در چند دهه اخير نشان مي‌دهد كه تغييرات اقليم تاثير قابل توجهي بر وضعيت بارش و دما و پارامترهاي متاثر از آنها همچون رواناب و رطوبت خاک داشته است. اين تغييرات در مناطقي مانند ايران منجر به محدوديت منابع آب موجود و تشديد بحران‌هاي کم‌آبي مي‌گردند. از ديگر پيامدهاي پديده تغيير اقليم و افزايش دماي کره زمين تبديل الگوي بارش برف به باران مي‌باشد که اين مسئله باعث کاهش آورد رودخانه‌هاي وابسته به ذوب برف در فصل‌هاي بهار و تابستان و افزايش رواناب در فصل‌هاي پائيز و زمستان مي‌شود. اين مسئله باعث مي‌شود که آبدهي مطمئن سدها با آنچه در زمان طراحي در نظر گرفته شده تطابق نداشته باشد که از جمله چالش‌هاي پيش‌رو در برنامه‌ريزي و مديريت منابع آب خواهد بود (استيل دان و همكاران، 2008).

بنابراین نمی­توان بدون توجه به اثرات این پدیده، به برنامه‌ریزی مطمئن برای مدیریت منابع آب در آینده پرداخت. در واقع در گذشته اين برنامه­ريزي­ها با توجه به اين فرض صورت مي­گرفت که شرايط اقليمي آينده، خصوصيات و تغييرپذيري مشابه شرايط گذشته خواهند داشت. سدها بر اساس داده‌هاي در دسترس از جريان­هاي موجود در رودخانه­ها و با توجه به مقدار و فرکانس مورد انتظار خشکسالي و سيلاب، طراحي و ساخته مي­شدند. مخازن با استفاده از آمار هيدرولوژيکي گذشته براي تامين اهداف مختلف، سياست­هاي بهره‌برداري را اتخاذ مي­نمودند. اما در حال حاضر اعتماد به آمار گذشته ممکن است منجر به اتخاذ تصميمات ناصحيح و به طور بالقوه خطرناک يا گران گردد. از اين رو بررسي اثرات تغيير اقليم بر منابع آب از ضروريات برنامه‌ريزي و مديريت سيستم‌هاي منابع آب كشورها، به ويژه كشورهاي نيمكره شمالي (از جمله ايران)، مي‌باشد و بدین ترتیب نیاز به بررسی اثرات تغییر اقلیم بر مخازن سدها و مشاهده عملکرد مخازن احساس می‌شود، تا با اتخاذ سیاست‌هایی از افت عملکرد مخازن تحت تاثیر تغییر اقلیم جلوگیری شود.

در تحقیق پیش­رو به بررسی اثر تغییر اقلیم بر رواناب ورودی به مخزن سد دز و نیز چگونگی تاثیر این پدیده بر نحوه بهره­برداری از مخزن و تأمین نیاز پائین دست پرداخته می‌شود. حوضه مورد مطالعه جزو مناطق خشک ایران از نظر آب‌و‌هوایی محسوب می­شود، با توجه به خشک و کم آب بودن منطقه و اهمیت مدیریت منابع آب موجود در این حوزه آبریز، اهمیت بررسی اثرات احتمالی تغییر اقلیم در آینده در این حوضه بیشتر احساس می‌شود. در واقع نتایج این تحقیق می‌تواند در بهبود برنامه­ریزی منابع آب منطقه تحت تاثیر پدیده تغییر اقلیم مفید و موثر ­باشد.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد : بررسي اثرات تغییر اقلیم بر منحني فرمان بهره ­برداري سدها

Author: 92