پایان نامه عمران با موضوع روش مسیرهای جایگزین

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

مقایسه رفتار سیستم ­های مختلف سازه­ ای تحت اثر خرابی پیشرونده با استفاده از تحلیل دینامیکی

تکه هایی از متن :

1-2 هدف

هدف از این پایان نامه این  است که در مرحله اول میزان آسیب پذیری سازه های فولادی با سیستم ترکیبی قاب خمشی و مهاربندی که توسط آیین نامه های ایران طراحی شده اند، در برابر پدیده خرابی پیشرونده بررسی شود در این راستا از دو مدل سازه شش طبقه مهار بندی شده با دو نوع آرایش مهاربندی از نوع مهاربند ضربدری در برابر پدیده خرابی پیشرونده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و نتایج آن با هم مقایسه گردید. سازه باید به
گونه ای طراحی گردد که پس از حذف هر یک از المان های باربر ثقلی اش، مسیرهای جایگزین برای تحمل بارهای وارده وجود داشته باشد و سازه ها دچار خرابی نگردد. در این روش پس از حذف المان مورد نظر تغییر
شکل­های به وجود آمده در اعضاء محاسبه می شوند و با توجه به نوع تحلیل با مقادیر مجاز آیین نامه مقایسه
می­شوند و باید تمامی مقادیر در محدوده مجاز آیین نامه قرار بگیرند.

در آیین نامهUFC  برای بررسی این پدیده سه روش تحلیل استاتیکی خطی، استاتیکی غیر خطی و دینامیکی غیرخطی پیشنهاد شده است که در این تحقیق برای تحلیل  مدل ها از روش تحلیل دینامیکی غیر خطی
استفاده شد.

در قسمت پایانی سازه ها با کمربند خرپایی در طبقه پشت بام مورد بررسی قرار گرفت تا در نهایت بتوان با ترکیبی از سیستم مهاربندی و کمربند خرپایی به سازه ای دست یافت که بیشترین مقاومت در برابر پدیده خرابی پیشرونده را داراست.

1-3 ساختار پایان نامه

این پایان نامه در پنج فصل تهیه و تنظیم شده است که فصل های آن به شرح زیر می باشد:

در فصل دوم این پایان نامه، مبانی خرابی پیش رونده توضیح داده می شود و سپس چگونگی بررسی پدیده خرابی پیش رونده با استفاده از تحلیل استاتیکی غیر خطی و دینامیکی غیر خطی با توجه به معیارهای آیین نامه UFC بیان می شود و همچنین مروری بر کارهای انجام شده در زمینه پدیده خرابی پیش رونده می باشد. در فصل سوم این پایان نامه تحلیل و طراحی، هندسه و بارگذاری سازه و مقاطع مورد استفاده برای مدل ها آورده شده است.

در فصل چهارم از این پایان نامه، نتایج حاصل از تحلیل دینامیکی غیر خطی برای کلیه مدل ها در حالت
مقاوم­سازی شده با کمربند خرپایی مورد بررسی قرار گرفته شده است. فصل پنجم این پایان نامه نیز شامل
نتیجه­گیری و پیشنهادات برای ادامه این موضوع می باشد.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :مقایسه رفتار سیستم­ های مختلف سازه ­ای تحت اثر خرابی پیشرونده با استفاده از تحلیل دینامیکی

Author: 92