پایان نامه عمران با موضوع روش المان محدود با مرز مقیاس شده

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

آنالیز اندرکنش دینامیکی خاک و سازه تحت اثر بار زلزله با استفاده از روش المان محدود با مرز مقیاس شده

تکه هایی از متن :

1-1-   خلاصه­ای از روش­های موجود برای مدل کردن حوزه نامحدود

در چند دهه اخیر در زمینه­های مختلف روش­های متعددی برای آنالیز دینامیکی حوزه نامحدود ابداع شده است. در فصل دوم مروری بر این تحقیقات انجام و در این قسمت مختصری به این روش­ها پرداخته شده است.

 

1-4-1-     روش­های کلی

از سال 1970، این روش­ها برای تحلیل دینامیکی محیط­های نامحدود به کار برده شدند. در اين روش­ها همبستگی زمانی[1] و مکانی کلی [2] وجود دارد. یعنی رفتار در یک زمان و مكان مشخص، به رفتار تمام نقاط و تمام زمان­هاي قبل از آن بستگي دارد. در نتیجه این روش­ها پیچیده و دارای دقت بالایی هستند و می­توان مرز مصنوعی را در فاصله کمی از سطح مشترک خاک و سازه انتخاب کرد. این موضوع باعث کاهش تعداد درجات آزادی و در نتیجه کاهش زمان محاسبات می­گردد. زمانی­که محیط مورد تحلیل، ناهمسان و ناهمگن باشد، بر پیچیدگی مسئله افزوده می­شود. از انواع روش­های کلی می­توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • روش المان مرزی[3]
  • روش لایه باریک (شرایط مرزی ثابت)[4]
  • شرایط مرزی غیرانعکاسی دقیق[5]
  • روش المان محدود با مرز مقیاس شده[6]

    1-4-1-1-    روش المان مرزی

     

    روش المان مرزی یک روش شناخته شده برای تحلیل محیط­های نامحدود اسکالر و برداری با هندسه دلخواه می­باشد و بر پایه معادلات انتگرال مرزی بنا نهاده شده است. هدف اصلی این روش، بیان معادلات حرکت به جای فرم دیفرانسیلی، به صورت انتگرالی می­باشد تا بتوان آن­ها را با روش­های عددی حل کرد. در مقایسه با روش­های مشهوری همانند روش المان محدود و روش تفاضلات محدود که روش­های میدانی هستند، روش المان مرزی یک روش مرزی می­باشد، به این معنی که در این روش، تنها مرز مش­بندی می­شود در نتیجه یک بعد از ابعاد مسئله کاهش می­یابد. همانند روش المان محدود، در این روش نیز برای تعیین توابع مورد نیاز مثل جابجایی، از توابع شکل استفاده می­شود. در این روش نیاز به حل اساسی پیچیده­ای برای تعیین شرایط بازتابشی و معادلات حاکمه می­باشد و برای محیط­های ناهمسان، حل اساسی پیچیده­تر شده و ماتریس­های نامتقارن و بزرگ ایجاد می­شوند، که باعث افزایش زمان محاسبات و پیچیدگی مسئله می­گردند.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :آنالیز اندرکنش دینامیکی خاک و سازه تحت اثر بار زلزله با استفاده از روش المان محدود با مرز مقیاس شده

Author: 92